Iedzīvotāji vēlas straujāku ienākumu pieaugumu

19.03.2013

Ekonomiskās krīzes rezultātā, kuras sekas vēl joprojām nav pārvarētas, ģimeņu budžetos pastāv spriedze. EU-SILC 2012.gada apsekojumā mājsaimniecības tika aicinātas nosaukt vismazāko neto ikmēneša ienākumu summu, kas viņuprāt būtu nepieciešama ikdienas izdevumu segšanai.

Mājsaimniecībai nepieciešamie un to rīcībā esošo ienākumi
2011. - 2012. gadā

(Ls uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī)

2012.gadā nepieciešamo izdevumu segšanai ik mēnesi uz vienu mājsaimniecības locekli pietrūka Ls 66, kas praktiski ir tikpat cik 2011.gadā (Ls 671). Nelielais ienākumu pieaugums nav spējis dzēst deficīta apjomu mājsaimniecību budžetos. 2012.gadā tikai 21% mājsaimniecību (2011.gadā 23%) to rīcībā esošie ienākumi2 bija lielāki vai vienādi ar to līdzekļu apjomu, kas nepieciešami ikdienas izdevumu segšanai, bet 79% (2011.gadā 77%)  mājsaimniecību ienākumi bija zem minimālās nepieciešamās ikmēneša ienākumu summas.

Saskaņā ar EU-SILC datiem 2012.gadā 85% mājsaimniecību (2011.gadā – 87%) sagādāja grūtības segt nepieciešamos ikdienas izdevumus. 23% no visām mājsaimniecībām atbildēja, ka nepieciešamos ikdienas izdevumus sedz ar lielām grūtībām (2011.gadā – 25%), 31% ar grūtībām (2011.gadā – 33%) un tikpat ar nelielām grūtībām (2011.gadā – 30%). 12% mājsaimniecību norādīja, ka nepieciešamos ikdienas izdevumus sedz samērā viegli (2011.gadā – 11%) un tikai 3.1% mājsaimniecību varēja apgalvot, ka tos var segt viegli vai ļoti viegli (2011.gadā – 2.0%).

Vissaspringtākā situācijā bija mājsaimniecībās, kurās ir pāris ar trīs un vairāk bērniem3, kā arī mājsaimniecībās kurās ir viens pieaugušais ar bērniem. Taču tikai nedaudz no tiem atpaliek arī vientuļie sirmgalvji 65 gadu vecumā un vairāk.

Atbilžu sadalījums uz jautājumu par grūtībām segt nepieciešamos ikdienas izdevumus 2012.gadā
(procentos)

Datu avots informācijai par mājsaimniecību materiālo stāvokli ir „Eiropas Savienības Statistikas par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC)” apsekojums. Tajā 2012.gadā tika aptaujāti 6,5 tūkstoši mājsaimniecību un tika intervēti 13 tūkstoši 16 gadus veci un vecāki respondenti. 2013. gada dati tiks apkopoti EU-SILC 2013.gada apsekojumā, kurš sāksies š.g. martā un ilgs līdz jūnija beigām.

 

Sagatavoja Viktors Veretjanovs
Ienākumu un dzīves apstākļu statistikas daļa
tālrunis 67366609

 

Metodoloģiskie paskaidrojumi

1 2011.gada dati pārrēķināti izmantojot tautas skaitīšanā iegūto iedzīvotāju skaita novērtējumu.

2 Rīcībā esošais ienākums. Tie ir naudas ienākumi no algota darba; naudas izteiksmē pārrēķinātais darba ņēmēja natūrā gūtais ienākums, izmantojot firmas vai dienesta auto privātām vajadzībām; ienākumi vai zaudējumi, kas gūti no pašnodarbinātības; saņemtās pensijas un pabalsti; regulāra naudas palīdzība no citām mājsaimniecībām; peļņa no noguldījumu procentiem, dividendēm, akcijām; ienākumi, ko saņēmuši bērni jaunāki par 16 gadiem; ienākumi no īpašuma izīrēšanas; saņemtā summa no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sakarā ar ienākuma nodokļa pārmaksu (par saimnieciskās darbības veikšanu, attaisnotajiem izdevumiem – izglītību, ārstniecību u.tml.). No šīs kopējās ienākumu summas tiek atskaitīti nekustamā īpašuma nodokļu maksājumi; naudas summas, kas tikušas regulāri piešķirtas citām mājsaimniecībām; atmaksātā summa VID sakarā ar nenomaksāto vai nepilnīgi nomaksāto ienākuma nodokli.

3 Bērns – persona jaunāka par 18 gadiem.