Iedzīvotāji biežāk sazvanās vai sazinās elektroniski ar radiniekiem un draugiem un retāk tiekas klātienē

16.05.2016

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati liecina, ka 2015. gadā 52,8 % iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem vismaz reizi nedēļā (katru dienu vai katru nedēļu) sazvanījās vai sazinājās ar radiniekiem elektroniski (e-pastā, sociālajos tīklos un citos komunikācijas kanālos), kas ir par 7,5 procentpunktiem vairāk nekā 2006. gadā (45,3 %). Pērn 29,2 % iedzīvotāju vismaz reizi nedēļā tikās ar radiniekiem, kas ir par 7,8 procentpunktiem mazāk nekā 2006. gadā.

Iedzīvotāji arvien retāk tiekas ar draugiem klātienē un biežāk sazvanās vai sazinās elektroniski. 2006. gadā 50,7 % iedzīvotāju vismaz reizi nedēļā tikās ar draugiem, bet 2015. gadā krietni mazāk – 38,2 %. Saziņa neklātienē nav būtiski mainījusies – 62,2 % iedzīvotāju vismaz reizi nedēļā sazvanījās vai sazinājās ar draugiem elektroniski (2006. gadā – 57,5 % iedzīvotāju).

Iedzīvotāju īpatsvars, kuri tikās vai sazinājās ar radiniekiem un draugiem 2006. un 2015. gadā, %

Sievietes biežāk nekā vīrieši sazvanījās vai sazinājās ar radiniekiem un draugiem elektroniski

2015. gadā 39,3 % vīriešu vismaz reizi nedēļā tikās ar draugiem un 25,6 % – ar radiniekiem. 37,4 % sieviešu vismaz reizi nedēļā tikās ar draugiem un 32,1 % sieviešu – ar radiniekiem. Pērn ar radiniekiem vismaz reizi gadā tikušies 21,8 % sieviešu un 24,8 % vīriešu.

2015. gadā 45,2 % vīriešu vismaz reizi nedēļā sazvanījās vai sazinājās ar radiniekiem elektroniski, bet ar draugiem – 59,5 % vīriešu. Pretstatā sievietes bija krietni aktīvākas – vismaz reizi nedēļā ar radiniekiem sazvanījās vai sazinājās elektroniski 59,0 % sieviešu, ar draugiem – 64,3 % sieviešu.

Iedzīvotāju īpatsvars, kuri tikās vai sazinājās ar radiniekiem un draugiem, 2015. gadā pēc dzimuma, %

9 no 10 iedzīvotājiem vecumā virs 65 gadiem nekad nav sazinājušies sociālajos tīklos

2015. gadā vismaz reizi nedēļā sociālajos tīklos sazinājās 85,1 % jauniešu 16–24 gadu vecumā un 58,3 % iedzīvotāju 25–49 gadu vecumā. Vecāku iedzīvotāju vidū komunikācija sociālajos tīklos bija ievērojami zemāka: vismaz reizi nedēļā sazinājās 24,7 % iedzīvotāju 50–64 gadu vecumā un 5 % iedzīvotāju vecumā virs 65 gadiem.

Iedzīvotāju īpatsvars, kuri saziņai izmantoja sociālos tīklus, pa vecuma grupām 2015. gadā, %

 

Visi iedzīvotāji

16–24 gadi

25–49 gadi

50–64 gadi

65 gadi un vecāki

Katru dienu

19,5

56,2

26,5

8,3

1,7

Katru nedēļu

20,9

28,9

31,8

16,4

3,3

Vairākas reizes mēnesī

7,7

5,9

10,8

9,0

1,9

Reizi mēnesī

3,8

2,1

5,3

4,6

1,1

Vismaz reizi gadā

1,5

0,5

2,2

1,7

0,5

Nekad

46,6

6,4

23,5

60,1

91,6

Dati par Latvijas iedzīvotāju sociālajiem kontaktiem iegūti 2015. gada ienākumu un dzīves apstākļu (t.s. EU-SILC – EU Statistics on Income and Living Conditions) apsekojumā. Tajā aptaujāti 8  tūkstoši mājsaimniecību, aptaujājot mājsaimniecībā dzīvojošās personas, kurām 2014. gada beigās bija vismaz 16 gadu.

Plašāka informācija par sociālajiem kontaktiem ir pieejama CSP vietnē sadaļā “’Dati – Publikācijas – 2016. gada izdevumi – Ienākumi un dzīves apstākļi”.

Metodoloģiskie skaidrojumi

Tikšanās ar radiniekiem un draugiem – iepriekš norunātas tikšanās ar radiniekiem un draugiem, kuri dzīvo citā mājsaimniecībā. Rādītājā nav iekļautas nejaušas vai neplānotas satikšanās, kā arī tikšanās ar savas mājsaimniecības locekļiem.

Saziņa sociālajos medijos – paziņojumu un attēlu publicēšana, dalība diskusijās, attieksmes paušana, izvēloties kādu no vietnes piedāvātajām emocijzīmēm, atzīmējot ierakstus ar “patīk" u.tml.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča, Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Liene Āboliņa
Ienākumu un dzīves apstākļu statistikas daļa
E-pasts: Liene [dot] Abolina [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366727