Graudaugu ražība pieaug

18.02.2013

Centrālās statistikas dati liecina, ka 2012.gadā pirmo reizi Latvijas vēsturē iegūtā graudu kopraža sasniedza 2.1 milj. tonnu, graudaugu ražībai  pieaugot līdz 37.0 cnt no viena ha. Kopievākums pārsniedza 2011.gada ražu par 712.5 tūkst. tonnu jeb 50.5%.

2012.gadā ar graudaugiem apsēta lielākā platība pēdējo 18 gadu laikā - 574.6 tūkst. ha, kas ir par 48.0 tūkst. ha jeb 9.1% vairāk nekā 2011.gadā. Graudaugu sējumu īpatsvars sējumu kopplatībā 2012.gadā bija 51.2%.

Ziemāju sējumu  platības, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieaugušas par 67.8 tūkst. ha jeb 27.9%, tai skaitā ziemas kviešu – par 57.1 tūkst. ha jeb 28.4%, rudzu – par 8.6 tūkst. ha jeb 30.7%.

Vasarāju graudaugu kultūru platība samazinājās par 19.8 tūkst. ha jeb 7.0%.

Lielākais īpatsvars graudu kopievākumā bija ziemas kviešiem – 57.5%. 2012.gadā to vidējai ražībai no viena ha sasniedzot 47.3 cnt, ievākta kopraža 1.2 milj. tonnu, kas ir par 602.6 tūkst. tonnu jeb 97.4% vairāk nekā 2011.gadā.

2012.gadā kopumā tika iepirkts 1711.4 tūkst. tonnu Latvijā izaudzēto graudu, kas ir par 650.3 tūkst. tonnu jeb 61.3% vairāk nekā iepriekšējā gadā. 83.4% no iepirkto graudu apjoma bija kvieši, to iepirkums pieaudzis par 563.9 tūkst. tonnu jeb 65.3%, tai skaitā pārtikas kviešu – par 289.5 tūkst. tonnu jeb 47.6%.

2012.gadā iepirkts par 70.2 tūkst. tonnu jeb 2.2 reizes vairāk rudzu nekā iepriekšējā gadā, tai skaitā pārtikas rudzu – par 74.7 tūkst. tonnu jeb 2.9 reizes vairāk.

Graudu vidējās iepirkuma cenas turpināja kāpt, ko ietekmēja joprojām augstās graudu cenas pasaules biržās. 2012.gadā vidējās graudu iepirkuma cenas pieaugušas no 134.70 Ls par tonnu 2011.gadā līdz 145.62 Ls par tonnu 2012.gadā.

Graudu kopraža, iepirkums un vidējā iepirkuma cena

Rapša sējumu platību īpatsvars kopējā sējumu platībā nedaudz samazinājies un 2012.gadā bija 10.5% (2011.gadā – 11.2%). Sējumu platības samazinājušās par 3.8 tūkst. ha jeb 3.1%, ko ietekmēja vasaras rapša sējumu samazināšanās par 23.5 tūkst. ha jeb 30.5%. Ziemas rapša sējumu platības palielinājušās par 19.7 tūkst. ha jeb 44.5%, vidējai sēklu ražībai no viena ha pieaugot no 20.1 cnt  2011.gadā līdz 32.1 cnt 2012.gadā, kas ietekmēja kopējās rapša sēklu ražas pieaugumu par 84.4 tūkst. tonnu jeb 38.5%.

Pieaugot kartupeļu vidējai ražībai no viena ha no 168 cnt 2011.gadā līdz 191 cnt 2012.gadā, novākts par 40.3 tūkst. tonnu jeb 8.1% vairāk kartupeļu nekā iepriekšējā gadā, stādījumu platībām samazinoties par 5.1%.

2012.gadā izaudzēts 161.4 tūkst. tonnu dārzeņu (ieskaitot izaudzētos siltumnīcās), kas ir par 6.8 tūkst. tonnu jeb 4.1% mazāk nekā iepriekšējā gadā. Atklātā lauka dārzeņu platības samazinājušās par 0.8%, un dārzeņu novākts par 4.4 tūkst. tonnu jeb 2.9% mazāk, vidējai ražībai no 1 ha samazinoties no 186 cnt 2011.gadā līdz 182 cnt 2012.gadā.  

Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, tūkst. ha

 

2011.g.

2012.g.*)

2012.g.% salīdzinājumā ar 2011.g.

Sējumu kopplatība

1086.7

1122.1

103.3

Graudaugi

526.6

574.6

109.1

    Ziemāji

243.2

311.0

127.9

      kvieši

200.9

258.0

128.4

      rudzi

28.4

37.0

130.7

      tritikāle

9.9

13.3

133.7

    Vasarāji

283.4

263.6

93.0

      kvieši     

110.4

96.7

87.6

      mieži

94.7

85.2

90.0

      auzas

59.3

62.0

104.6

      griķi

9.5

11.7

122.3

Rapsis

121.3

117.5

96.9

Kartupeļi

29.7

28.2

94.9

Dārzeņi (atklātā lauka)

8.1

8.1

99.2

Lauksaimniecības kultūru kopraža un vidējā ražība

 

Kopraža, tūkst. t

Vidējā ražība no 1 ha, cnt

 

2011.g.

2012.g.*)

2012.g.% salīdzinājumā ar 2011.g.

2011.g.

2012.g.*)

Graudaugi

1412.0

2124.5

150.5

26.8

37.0

    Ziemāji

713.7

1406.1

197.0

29.3

45.2

      kvieši

618.8

1221.4

197.4

30.8

47.3

      rudzi

64.0

124.2

194.0

22.6

33.5

      tritikāle

21.4

48.8

228.6

21.5

36.8

    Vasarāji

698.3

718.4

102.9

24.6

27.3

      kvieši     

320.7

318.4

99.3

29.0

32.9

      mieži

227.2

236.9

104.2

24.0

27.8

      auzas

120.9

137.0

113.3

20.4

22.1

      griķi

9.6

8.0

83.2

10.0

6.8

Rapsis

219.1

303.5

138.5

18.1

25.8

Kartupeļi

498.6

538.9

108.1

168

191

Dārzeņi

168.2

161.4

95.9

186

182

*) Provizoriskie dati

 

Sagatavojusi Lauksaimniecības statistikas daļa
Tālr. 67366981
Guna Karlsone