Gada laikā sarucis ilgstošo darba meklētāju īpatsvars darba meklētāju kopskaitā

15.05.2014

Darba meklētāju skaits vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem 2014. gada 1. ceturksnī bija 118,7 tūkst. cilvēku, t.sk. 15,5 tūkst. jauniešu no 15 līdz 24 gadiem jeb 13% no kopējā darba meklētāju skaita, liecina Centrālās statistikas pārvaldes veiktā Darbaspēka apsekojuma rezultāti.1

1. ceturksnī nedaudz vairāk nekā divas piektdaļas (51,7 tūkst. jeb 43,6%) no darba meklētājiem vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiembija ilgstošie darba meklētāji, kuri darbu meklē 12 mēnešus un ilgāk. To īpatsvars ir samazinājies par 10,2 procentpunktiem, salīdzinot ar 2013.gada 1.ceturksni, un par 2,9 procentpunktiem salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni.

Darba meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā 1. ceturksnī bija 11,9%, un gada laikā tas ir samazinājies par 1,1 procentpunktu (2013. gada 1. ceturksnī – 13,0%), bet, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, tas ir pieaudzis par 0,6 procentpunktiem (2013. gada 4. ceturksnī – 11,3%). Jauniešu – darba meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo jauniešu kopskaitā 1. ceturksnī bija 18,2%, kas ir par 4,7 procentpunktiem zemāks nekā pirms gada (22,9%) un par 3,5 procentpunktiem zemāks nekā iepriekšējā ceturksnī (21,7%).

Jauniešu – darba meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo jauniešu kopskaitā ir augsts, jo tikai neliela daļa jauniešu strādā un kopā ar darba meklētājiem veido ekonomiski aktīvo jauniešu skaitu, pret kuru tiek rēķināts darba meklētāju īpatsvars. Liela daļa jauniešu vēl mācās un nemeklē darbu, līdz ar to ir ekonomiski neaktīvi.

Darba meklētāju īpatsvars Baltijas valstīs un Eiropas Savienībā, procentos

Datu avots: Eurostat datu bāze, 2014. gada 1. ceturkšņa dati – Latvijas un Igaunijas Darbaspēka apsekojums.

Ekonomiski neaktīvi 1. ceturksnī bija 503,3 tūkst. iedzīvotāju no 15 līdz 74 gadiem jeb trešdaļa (33,5%) Latvijas iedzīvotāju vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem. Salīdzinājumā gan ar atbilstošo periodu gadu iepriekš, gan ar iepriekšējo ceturksni to īpatsvars ir samazinājies (attiecīgajos periodos bija 34,1% un 33,9% ekonomiski neaktīvu iedzīvotāju).

Apsekojot 4,6 tūkst. mājsaimniecību, 1. ceturksnī aptaujāti 7,8 tūkst. iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Plašāka informācija par Darbaspēka apsekojuma rezultātiem un metodoloģiju ir pieejama CSP datubāzē.

Papildu informācija:
Sandra Ceriņa
Nodarbinātības statistikas daļa
Tālr. 67366653

_________________________________________

1 Sākot ar 2014. gadu, apsekojuma ceturkšņa datu vispārināšanai tiek izmantots ceturkšņa vidējais privātajās mājsaimniecībās dzīvojošo iedzīvotāju skaits (iepriekš tika izmantots iedzīvotāju skaitsgada sākumā).