Gada laikā samazinājies bezdarba līmenis

12.08.2015

2015. gada 2. ceturksnī bezdarba līmenisbija 9,8%, rādītājam gada laikā samazinoties par 0,9 procentpunktiem, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, bezdarba līmenis ir samazinājies par 0,4 procentpunktiem. 2015. gada 2. ceturksnī 97,1 tūkst. iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem bija bezdarbnieki, kas ir par 9,1 tūkst. jeb 8,6% mazāk nekā pirms gada.

Kopš 2014. gada 2. ceturkšņa bezdarba līmenis Latvijā tikai nedaudz atšķiras no Eiropas Savienības (ES) valstu vidējā rādītāja, bet 2015. gada 1. ceturksnī tas bija vienāds ar ES rādītāju (10,2%).

Bezdarba līmenis Baltijas valstīs un vidēji Eiropas Savienībā, %

Datu avots: Eurostat, CSP Darbaspēka apsekojums

Ilgstošie bezdarbnieki

2015. gada 2. ceturksnī ilgstošo bezdarbnieku, kuri nevar atrast darbu 12 mēnešus un ilgāk, īpatsvars kopējā bezdarbnieku skaitā bija 43%. Gada laikā tas palielinājies par 2,8 procentpunktiem (2014. gada 2. ceturksnī – 40,2%). Turpinot samazināties kopējam bezdarbnieku skaitam, arī ilgstošo bezdarbnieku skaits samazinājās no 42,4 tūkst. 2014. gada 2. ceturksnī  līdz 41,7 tūkst. 2015. gada 2. ceturksnī.

Jauniešu bezdarbs

2015. gada 2. ceturksnī jauniešu bezdarba līmenis samazinājies līdz 15,2%, kas ir par 5,9 procentpunktiem mazāk nekā pirms gada (2014. gada 2. ceturksnī – 21,1%). No visiem bezdarbniekiem 12,6 tūkst. jeb 12,9% bija jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem. Gada laikā jauniešu bezdarbnieku skaits ir samazinājies par 5,2 tūkst. un to īpatsvars kopējā bezdarbnieku skaitā ir samazinājies par 3,8 procentpunktiem. 2015. gada 2. ceturksnī 40,8% no visiem jauniešiem bija ekonomiski aktīvi, t.i. nodarbināti vai aktīvi meklēja darbu (bezdarbnieki). 59,2% jauniešu bija ekonomiski neaktīvi, kuri pārsvarā vēl mācījās un darbu nemeklēja.

Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji

2015. gada 2. ceturksnī gandrīz trešdaļa (32,5% jeb 480,2 tūkst.) iedzīvotāju 15 līdz 74 gadu vecumā bija ekonomiski neaktīvi, t.i. nebija nodarbināti un aktīvi nemeklēja darbu. Salīdzinot ar 2014. gada 2. ceturksni, ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaits  samazinājies par 22,8 tūkst. jeb  4,5%.

2015. gada 2. ceturksnī 23,6 tūkst. jeb 4,9% ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju bija zaudējuši cerību atrast darbu. Salīdzinājumam 2014. gada 2. ceturksnī un 2015. gada 1. ceturksnī šo ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju īpatsvars bija 4,8%.

2015. gada 2. ceturksnī Darbaspēka apsekojums notika 4,1 tūkst. mājsaimniecību, kur aptaujāja 7,9 tūkst. iedzīvotāju 15 līdz 74 gadu vecumā.

Plašāka informācija par Darbaspēka apsekojuma rezultātiem ir pieejama CSP datubāzes sadaļā „Nodarbinātība un bezdarbs”.

Lai atvieglotu datu lietotāju darbu ar statistikas datiem un panāktu atbilstību starptautiski lietotajam terminam ”unemployment”, iepriekš CSP izmantotais termins „darba meklētāji” aizvietots ar terminu „bezdarbnieki”, un „darba meklētāju īpatsvars” ar „bezdarba līmenis”.

 

Papildu informācija:
Nodarbinātības statistikas daļa
Zaiga Priede
Tālr.: 67366886