Gada laikā par 53,8 tūkstošiem samazinājies darba meklētāju skaits

14.08.2013

2.ceturksnī ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem ir samazinājies par 3%, salīdzinot ar 2.ceturksni gadu iepriekš, un par 0,8%, salīdzinot ar šā gada 1.ceturksni. Šajā vecuma grupā ekonomiski aktīvi ir 1 milj. un 3,7 tūkst. jeb 65,3% iedzīvotāju, vīriešu skaitā – 68,8%, sieviešu – 62,3%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes veiktā darbaspēka apsekojuma rezultāti.

2.ceturksnī valstī bija nodarbināti 889 tūkst. iedzīvotāju jeb 57,9% no iedzīvotājiem 15 līdz 74 gadu vecumā,kas ir par 8,8 tūkst. vairāk nekā 1.ceturksnī. Nodarbināto skaita pieaugums vērojams arī salīdzinājumā ar pagājušā gada 2.ceturksni, kad bija nodarbināti 866,7 tūkst. iedzīvotāju jeb 55,6% no iedzīvotājiem 15 līdz 74 gadu vecumā.

Nodarbināto iedzīvotāju kopskaitā sieviešu bija nedaudz vairāk nekā vīriešu, attiecīgi 51,3% un 48,7%. Tikai 4,6% no tiem dažādu iemeslu, kā atvaļinājuma, slimības, bērna kopšanas atvaļinājuma vai mācību dēļ nestrādāja. Nodarbināto iedzīvotāju skaitā tika iekļauti 6,4 tūkst. cilvēku, kuri, saglabājot bezdarbnieka statusu, pārskata nedēļā bija nodarbināti.

Nodarbinātības līmenis Baltijas valstīs un Eiropas Savienībā, procentos

Datu avots: Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Darbaspēka apsekojuma dati, Eiropas Savienība (EU-27) - Eurostat datu bāze.

Apsekojumā iegūta informācija arī par darba samaksu. Salīdzinot ar pagājušā gada 2.ceturksni, samazinājās darba ņēmēju īpatsvars, kas saņēma minimālo darba algu vai mazāk, savukārt neliels pieaugums ir vērojams darba samaksas grupās virs 200 latiem.

Darba ņēmēju īpatsvars, kas saņem algu 200,01- 300,00 latu robežās, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies par 1,3 procentpunktiem, algu 300,01 - 500,00 latu robežās – par 2,6 procentpunktiem , algu 500,01 - 1000,00 latu robežās – par 1,5 procentpunktiem. Savukārt gada laikā par 5,6 procentpunktiem sarucis darba ņēmēju īpatsvars, kas saņem algu līdz 200 latiem, t.sk. par 4,1 procentpunktu samazinājies minimālās vai mazākas darba samaksas saņēmēju īpatsvars.

Darba ņēmēju sadalījums pēc mēneša neto (pēc nodokļu) darba samaksas lieluma pamatdarbā, procentos

 

2012.gada 2.ceturksnis

2013.gada 1.ceturksnis

2013.gada 2.ceturksnis

Darba ņēmēji

100,0

100,0

100,0

Līdz Ls 200,00

34,5

29,9

28,9

 

tai skaitā:

darba ņēmēji, kuri saņēma minimālo darba algu vai mazāk1

20,5

16,7

16,4

Ls 200,01–300,00

27,3

27,9

28,6

Ls 300,01–500,00

23,7

26,0

26,3

Ls 500,01–1000,00

7,8

8,9

9,3

Ls 1000,01 un vairāk

1,5

1,5

1,6

Netika aprēķināta vai izmaksāta

3,4

2,9

2,4

Netika uzrādīta

1,8

2,9

2,9

Darba meklētāju skaits vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem šā gada 2.ceturksnī bija 114,7 tūkst. cilvēku, kas ir par 53,8 tūkst. cilvēku mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā un par 16,8 tūkst. mazāk nekā 1.ceturksnī. Darba meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā bija 11,4%, un gada laikā tas ir samazinājies par 4,9 procentpunktiem (2012.gada 2.ceturksnī – 16,3%)

Ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaits vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem šā gada 2.ceturksnī salīdzinājumā ar pagājušā gada atbilstošo periodu ir palielinājies par 1,4 % un to skaits bija 532,4 tūkst. cilvēku. 1.ceturksnī ekonomiski neaktīvi bija 524,4 tūkst. iedzīvotāju.

Īpaša uzmanība šajā grupā jāpievērš personām, kuras ir potenciālie darba meklētāji, bet ir zaudējuši cerības atrast darbu vai arī nezina, kur un kā to meklēt. Apsekojuma rezultāti liecina, ka pārskata ceturksnī valstī tādu cilvēku, kuri ir zaudējuši cerības atrast darbu, bija 28,2 tūkst. jeb 5,3% no ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaita. Salīdzinot ar 2012.gada 2.ceturksni, šo cilvēku skaits ir palielinājies par 3,1 tūkstoti, bet samazinājies par 4,4 tūkst. salīdzinājumā ar 1.ceturksni.

Apsekojot 4,1 tūkst. mājsaimniecību, tika aptaujāti 7 tūkst. iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

Plašāka informācija par Darbaspēka apsekojuma rezultātiem un metodoloģiju ir pieejama CSP datubāzē.

 

Papildu informācija:
Zaiga Priede
Nodarbinātības statistikas daļa
Tālr. 67366886

_________________________________________

1 Neto darba alga aprēķināta no minimālās bruto algas. 2012. un 2013.gadā minimālā alga - Ls 200.