Gada laikā par 11% pieaugušas skujkoku iepirkuma cenas; bērza cenas svārstījušās

17.09.2013

2013.gada 1.pusgadā salīdzinājumā ar 2012.gadu apaļo kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas kāpušas skujkoku sortimentiem, bet bērza apaļkoku cenas svārstījušās atkarībā no izmēra – tievākajam sortimentam cenas pazeminājušās, resnākajam sortimentam pieaugušas, liecina Centrālās statistikas pārvaldes informācija par apaļo kokmateriālu vidējām iepirkuma cenām.

Šā gada 1.pusgadā skujkoku zāģbaļķu iepirkuma cenas, salīdzinot ar 2012.gada vidējām iepirkuma cenām, cēlušās vidēji par 11%, t.i., priedes zāģbaļķiem par 2-5 Ls/m3 un egles zāģbaļķiem par 3-7 Ls/m3.

Bērza zāģbaļķu tirgū šā gada 1.pusgadā bijis vērojams neliels cenu kritums 1,8 Ls/m3 robežās tievā sortimenta bērza zāģbaļķiem, toties par 2 Ls/m3 augusi cena resnajam sortimentam.

Melnalkšņa un apses zāģbaļķu segments, kas Latvijas tirgū ir pēc apjoma neliels un specifisks, ir spējis saglabāt iepirkuma cenas 2012.gada līmenī un pat nedaudz cenu paaugstināt – melnalksnim par 3 Ls/m3 un apsei par 1,6 Ls/m3.

Iepirkuma cena bērza finierklučiem, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, samazinājusies – A kategorijas finierklučiem par 2,6 Ls/m3 un B kategorijas finierklučiem par 1 Ls/m3.

Apaļo kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas sadalījumā pa koku sugām un kokmateriālu sortimentiem, Ls/m3

Sortiments

2011.gada 1.pusgads

2011.gada 2.pusgads

2012.gada 1.pusgads

2012.gada 2.pusgads

2013.gada 1.pusgads

Priede

diametrs līdz 14 cm

31.05

30.45

27.94

27.55

30.37

diametrs 14-18 cm

39.86

38.51

40.52

39.77

45.24

diametrs 18-26 cm

43.57

42.12

43.26

43.55

47.36

diametrs virs 26 cm

46.04

44.76

43.89

44.85

51.95

Egle

diametrs līdz 14 cm

31.58

29.68

30.66

30.07

32.87

diametrs 14-18 cm

41.06

41.39

40.39

41.58

46.52

diametrs 18-26 cm

43.48

43.56

44.22

45.09

52.16

diametrs virs 26 cm

42.14

44.94

45.86

46.00

52.77

Bērzs

diametrs 18-24 cm

32.50

33.81

34.08

36.37

34.62

diametrs virs 24 cm

35.05

35.28

38.34

39.07

41.52

Melnalksnis

diametrs 18-24 cm

25.80

24.49

23.26

23.03

26.02

diametrs virs 24 cm

31.36

31.47

33.26

30.57

30.58

Apse

diametrs 18-24 cm

25.57

26.21

23.63

24.67

26.24

diametrs virs 24 cm

28.98

29.94

29.21

29.46

30.53

Bērza finierkluči

A kategorija

40.32

42.69

44.73

44.48

41.84

B kategorija

39.29

40.62

39.25

39.26

38.28

Taras kluči (lapu koku)

26.14

25.67

24.23

24.87

25.83

Patlaban Latvijas kokapstrādes industrijā radies zināms apaļkoku deficīts. Tas skaidrojams ar lielu pieprasījumu pēc izejmateriāla, kā arī ar zāģēšanas jaudu palielināšanos. Zāģēšanas jaudas ir lielākas nekā apaļkoku resursi, kas savukārt noved pie iepirkuma cenu paaugstināšanās.

Pēc portāla www.latvianwood.lv publicētās informācijas gada sākumā aukstais laiks nodrošināja labvēlīgus apstākļus mežizstrādes darbiem un neradīja šķēršļus apaļkoku izvešanai no meža. Koksnes pieprasījums bija sabalansēts ar izcirstās apaļkoksnes apjomiem, un lielākai daļai skujkoku zāģbaļķu sortimenta iepirkuma cenas palika nemainīgas. Savukārt 2013.gada 2.ceturksnī zāģmateriālu un taras ražotāji, palielinoties konkurencei par skujkoku zāģbaļķu piegādēm, ievērojami palielināja egles un priedes zāģbaļķu iepirkuma cenas 2-7 Ls/m3 robežās.

Citādāka situācija izveidojās lapkoku apaļkoksnes tirgū. Pēc iepirkuma cenu paaugstināšanās janvārī bērza papīrmalkas uzkrājumi ostās strauji palielinājās. Lai mazinātu piegādes, notika straujš iepirkuma cenu pazeminājums. Notikušais papīrmalkas cenu kritums samazināja lapkoku cirsmu izstrādi un līdz ar to radīja arī bērza zāģbaļķu iepirkuma cenu samazināšanos.

Skuju koku zāģbaļķu iepirkuma cenas Ls/m3

 

Lapu koku zāģbaļķu, finierkluču un taras kluču iepirkuma cenas Ls/m3

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

 

Papildu informācija:
Maija Norenberga
Vides un enerģētikas statistikas daļa
Tālr. 67366744