Gada laikā būvniecības produkcijas pieaugums 5,3%

15.08.2013

2013. gada 2. ceturksnī būvniecības produkcijas apjoms faktiskajās cenās bija 257,6 milj. latu, liecina Centrālās statistikas pārvaldes jaunākie dati.

Būvniecības produkcijas apjoma indekss
(2010 = 100)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Otrajā ceturksnī, salīdzinot ar pirmo ceturksni, būvniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 1,9%. Tai skaitā ēku būvniecības apjoms samazinājās par 4,6%, bet inženierbūvju būvniecības apjoms palielinājās  par 5,8%.

Otrajā ceturksnī, salīdzinot ar otro ceturksni gadu iepriekš, būvniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 5,3%. Ēku būvniecības apjoms palielinājās par 2,3%, tai skaitā dzīvojamo māju būvniecība palielinājās par 44,1% un administratīvo ēku būvniecība pieauga 2,5 reizes. Inženierbūvju produkcija, salīdzinot ar pagājušā gada 2.ceturksni, pieauga par 7,5%, un tam par iemeslu bija būtisks produkcijas apjoma palielinājums maģistrālo cauruļvadu, spēka un komunikācijas līniju būvniecībā 2 reizes, kā arī ostu būvniecībā 2,3 reizes.

Šā gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar pagājušā gada pirmo pusgadu, būvniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 6,5%. Tai skaitā ēku būvniecības apjoms palielinājās par 6,8%, inženierbūvju būvniecība – par 6,3%.

Būvniecības produkcijas apjoms un tā pārmaiņas

 

Pavisam (faktiskajās cenās, milj. latu)

2013. gada 1.pusgadā, salīdzinot ar 2012.gada 1.pusgadu,% (salīdzināmajās cenās kalendāri izlīdzināts)

2013.gada 2.ceturksnī, salīdzinot ar

 

2013. gada 1.pusgadā 

2013. gada 2. cet.

2013.gada 1.cet.,% (salīdzināmajās cenās sezonāli izlīdzināts)

2012.gada 2.cet.,% (salīdzināmajās cenās kalendāri izlīdzināts)

Kopā

400,4

257,6

6,5

1,9

5,3

Tai skaitā:

 

 

 

 

 

Dzīvojamās mājas

46,2

25,6

63,9

-7,3

41,2

Administratīvās ēkas

24,5

17,8

67,5

74,1

148,9

Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības ēkas

11,2

4,8

18,9

-13,1

35,0

Rūpniecības ražošanas ēkas un noliktavas

25,8

13,8

-10,9

-5,2

-17,6

Skolas, universitātes un zinātniskai pētniecībai paredzētās ēkas

19,1

9,6

17,8

-8,1

-1,4

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

10,8

5,2

-20,2

-10,7

-17,4

Šosejas, ielas, ceļi, lidlauki, skrejceļi, dzelzceļa līnijas

70,1

58,8

-11,0

13,3

-5,1

Ostas un dambji

26,9

18,3

116,8

3,3

125,7

Maģistrālie cauruļvadi, komunikācijas līnijas un spēka līnijas

32,6

20,3

114,3

-3,8

94,9

Vietējie cauruļvadi un kabeļi

20,3

12,7

-37,7

-14,7

-39,7

Otrajā ceturksnī izsniegtas 669 būvatļaujas viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai ar kopējo platību 143,6 tūkst.m². Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, tas ir par 12 būvatļaujām mazāk, bet par 6,7% paredzētās kopējās platības vairāk. Jaunu viena dzīvokļa māju būvniecībai ar kopējo platību 99,9 tūkst.m2 izsniegtas 434 būvatļaujas jeb par 7,2% lielāku platību un 11 būvatļaujām mazāk.  

Savukārt rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecībai ar kopējo platību 199,1 tūkst.m2 izsniedza 124 būvatļaujas. Salīdzinot ar pagājušā gada 2.ceturksni, ir izsniegtas par 18 būvatļaujām mazāk, bet par 17,5% lielāku platību. 68 būvatļaujas izsniedza jaunu rūpniecības ēku un noliktavu būvniecībai ar kopējo platību 81,0 tūkst.m2 jeb par 9 būvatļaujām un 8% paredzētās platības mazāk kā pērnā gada 2.ceturksnī. 

Plašāku informāciju par būvniecības produkcijas indeksiem un izdotajām atļaujām ēku būvniecībai var skatīt CSP mājaslapas datu bāzē Būvniecība.

 

Papildu informācija
ArvīdsUibo
Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
tālr. 67366857