Februārī samazinājies eksporta īpatsvars Latvijas ārējā tirdzniecībā

09.04.2015

2015. gada februārī salīdzinājumā ar janvāri preču eksporta vērtība faktiskajās cenās samazinājās par 2,0%, savukārt importa vērtība palielinājās par 1,2%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati. Februārī Latvija eksportēja preces 770,7 milj. eiro apmērā, bet importēja par 925,6 milj. eiro. Ārējās tirdzniecības bilance nedaudz pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties līdz 45,4% (2015. gada janvārī 46,2%).

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. eiro1

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

2015. gada februārī, salīdzinot ar janvāri, bija vērojamas izmaiņas tirdzniecībā ar parastajiem metāliem un to izstrādājumiem. Šo preču eksports samazinājās par 25,2 milj. eiro jeb 29,5%,sarūkot dzelzs atkritumu un lūžņu eksportam par 6,6 milj. eiro jeb 80,6%. Tajā pašā laikā parasto metālu un to izstrādājumu imports palielinājās par 18,7 milj. eiro jeb 25,8%, pieaugot dzelzs un neleģētā tērauda pusfabrikātu importam no 198 tūkst. eiro līdz 12,5 milj. eiro jeb 63 reizes (visvairāk importēts no Baltkrievijas un Krievijas).

Svarīgākās izmaiņas eksportā februārī, salīdzinot ar janvāri:

  • augu valsts produktu eksports saruka par 11,0 milj. eiro jeb 25,2%,
  • tekstila un tekstilizstrādājumu eksports samazinājās par 7,5 milj. eiro jeb 21,9%,
  • mehānismu un mehānisko ierīču, elektroiekārtu eksports palielinājās par 20,6 milj. eiro jeb 13,6%,
  • plastmasu un to izstrādājumu eksports pieauga par 4,7 milj. eiro jeb 24,3%.

Svarīgākās izmaiņas importā februārī, salīdzinot ar janvāri:

  • satiksmes līdzekļu un to aprīkojumu imports pieauga par 16,7 milj. eiro jeb 31,3%,
  • ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports palielinājās par 8,9 milj. eiro jeb 9,7%,
  • minerālproduktu imports samazinājās par 28,8 milj. eiro jeb 22,2%,
  • mehānismu un mehānisko ierīču; elektroiekārtu imports saruka par 25,2 milj. eiro jeb 11,6%.

Februārī svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (18,9% no eksporta kopapjoma), Igaunija (12,0%), Polija (6,6%) un Vācija (6,3%), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (16,2% no importa kopapjoma), Polija (11,0%), Vācija (10,5%) un Igaunija (7,0%).

Eksporta palielināšanos uz NVS valstīm ietekmēja tā pieaugums uz Krieviju par 18,5 milj. eiro jeb 41,7% un uz Baltkrieviju par 13,7 milj. eiro jeb 3 reizes (visvairāk palielinājās mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu, kā arī to detaļu eksports).

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā februārī veidoja 8,2%, bet importā – 8,8%.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2015. gada februārī, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret 2015. g. janvāri

milj. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2015. g. janvāri

Pavisam

770,7

100

-2,0

925,6

100

+1,2

Eiropas Savienības valstis

566,2

73,5

-5,0

704,8

76,1

+3,8

   Eiro zonas valstis

374,7

48,6

-5,1

500,9

54,1

+1,8

NVS valstis

98,8

12,8

+47,8

126,4

13,7

-0,7

Pārējās valstis

105,7

13,7

-14,5

94,4

10,2

-12,8

Mēbeļu, citu interjera priekšmetu un saliekamo būvkonstrukciju eksporta palielināšanos 2015. gada februārī salīdzinājumā ar 2014. gada februāri ietekmēja saliekamo būvkonstrukciju eksporta pieaugums par 3,2 milj. eiro jeb 2,3 reizes. Savukārt alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu eksports samazinājās, sarūkot stipro alkoholisko dzērienu eksportam par 7,7 milj. eiro jeb 32,3%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2015. gada februārī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2014. g. februāri

2015. g. janvāri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

770 657

100

-3,6

-2,0

-10,0

koks un tā izstrādājumi, kokogle

134 834

17,5

+1,9

+0,8

-4,7

elektroierīces un elektroiekārtas

126 476

16,4

+39,3

+11,2

+24,4

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

58 433

7,6

+17,3

-5,0

-11,4

mehānismi un mehāniskās ierīces

45 106

5,9

+11,9

+21,0

+0,8

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

29 884

3,9

-24,1

+5,5

-22,9

farmācijas produkti

26 763

3,5

+23,4

+14,6

+5,0

dzelzs vai tērauda izstrādājumi

25 159

3,3

-13,6

-1,7

-12,9

mēbeles, citi interjera priekšmeti; saliekamās būvkonstrukcijas

24 702

3,2

+45,3

+7,1

+16,9

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

23 155

3,0

-28,5

+4,1

-46,9

plastmasas un to izstrādājumi

18 458

2,4

+7,7

+25,4

-7,0

dzelzs un tērauds

18 092

2,3

-36,4

-59,6

-43,1

Koka un tā izstrādājumu, kokogles importa palielināšanos 2015. gada februārī salīdzinājumā ar 2014. gada februāri ietekmēja apaļkoku importa pieaugums par 1,8 milj. eiro jeb 27,3%. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja dabasgāzes gāzveida stāvoklī importa kritums par 33,3 milj. eiro jeb 77,0%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2015. gada februārī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2014. g. februāri

2015. g. janvāri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

925 555

100

-5,1

+1,2

-11,9

elektroierīces un elektroiekārtas

114 577

12,4

+15,7

-23,5

-6,5

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

95 913

10,4

-34,3

-23,1

-34,1

mehānismi un mehāniskās ierīces

77 995

8,4

-5,2

+14,6

-14,9

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

63 100

6,8

-4,1

+30,5

-10,4

dzelzs un tērauds

51 565

5,6

+29,2

+47,3

+37,4

farmācijas produkti

41 157

4,4

+4,2

+7,8

+0,3

plastmasas un to izstrādājumi

38 062

4,1

+8,7

+3,0

-11,6

koks un tā izstrādājumi, kokogle

28 522

3,1

+20,0

-5,0

+2,2

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes sadaļā "Ārējā tirdzniecība".

Dati par 2014. gadu precizēti.

 

Papildu informācija:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
Tālr. 67366604