Februārī rūpniecības produkcijas apjoms samazinājies par 1.9%

03.04.2013

2013.gada februārī, salīdzinot ar pagājušā gada februāri, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās samazinājās par 1.9%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes jaunākie dati. Ražošanas apjoms samazinājās elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē – par 13.7% . Samazinājumu enerģētikas nozarē vērā ņemami ietekmēja klimatiskie apstākļi: šā gada februāris bija ievērojami siltāks, salīdzinot gan ar iepriekšējo mēnesi, gan ar pagājušā gada februāri. Savukārt rūpniecības produkcijas pieaugums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 24.1% un apstrādes rūpniecībā – par 1.9%.

„Rūpniecības produkcijas apjoma dinamiku pēdējā gada laikā var raksturot kā stabilu. Neskatoties uz būtisku apjoma samazinājumu metāla ražošanā, apstrādes rūpniecība gada griezumā saglabā nelielu pozitīvu pieaugumu 1.9% apmērā, ko nodrošināja viena no lielākajām apstrādes rūpniecības nozarēm – kokapstrāde,” norāda Centrālās statistikas pārvaldes priekšniece Aija Žīgure.

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss

(2010=100)

Lielākais pieaugums apstrādes rūpniecības nozarēs ar vislielāko īpatsvaru produkcijas izlaidē bija koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles – par 8.7% un pārtikas produktu ražošanā – par 8.1%. Kāpums bija arī mēbeļu un elektrisko iekārtu ražošanā – attiecīgi par 16% un 18.8%. Savukārt ražošanas apjoms samazinājās iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana) – par 44.7%, metālu ražošanā – par 27.2% un farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā – par 22.4%.

2013. gada februārī,salīdzinot ar šā gada janvāri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās samazinājies par 2.6%, un to būtiski ietekmēja produkcijas apjoma samazinājums elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē par 8.7%. Savukārt apstrādes rūpniecībā ražošana pieauga par 0.2%, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 9.7%.

Salīdzinot ar šā gada janvāri, februārī produkcijas pieaugums bija automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 9.5%, datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 5.2%, koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles – par 5.0%. Savukārt samazinājums bija metālu ražošanā – par 19.5%, citu transportlīdzekļu ražošanā (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana) – par 17.4% un farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā – par 9.5%.

 

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas, %
(salīdzināmās cenās)

 

2013. gada janvāris – februāris,

salīdzinot ar

2012. gada

janvāri – februāri
(kalendāri izlīdzināts)

2013. gada februārī,

salīdzinot ar

2013.g. janvāri
(sezonāli izlīdzināts)

2012.g.februāri
(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

0.0

-2.6

-1.9

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

10.4

9.7

24.1

Apstrādes rūpniecība

0.9

0.2

1.9

Pārtikas produktu ražošana

9.2

-0.7

8.1

Tekstilizstrādājumu ražošana

2.7

-7.0

-0.3

Apģērbu ražošana

4.5

0.1

1.4

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

0.9

5.0

8.7

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-11.3

-4.8

-17.0

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

-16.3

-9.5

-22.4

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

5.5

0.9

7.9

Metālu ražošana

-10.8

-19.5

-27.2

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

-3.8

-3.7

-9.4

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

9.6

5.2

11.2

Elektrisko iekārtu ražošana

20.5

1.6

18.8

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

2.1

-8.6

-5.4

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

-3.8

9.5

0.2

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana)

-6.3

-17.4

-15.0

Mēbeļu ražošana

14.4

5.0

16.0

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

-41.8

-6.8

-44.7

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-3.5

-8.7

-13.7

2013. gada janvārī rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 406.1 milj. latu.       

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datu bāzē: skatīt šeit

                                             

Sanda Rieksta
CSP sabiedrisko attiecību speciāliste
67366621; 27880666
sanda [dot] rieksta [at] csb [dot] gov [dot] lv

 

Papildu informācija:
Rūpniecības statistikas daļa
Ramona Skakunova
Tālr. 67366953

_________

Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.
Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.