Februārī rūpniecības produkcijas apjoms pieauga par 3,8 %

04.04.2016

2016. gada februārī, salīdzinot ar 2015. gada februāri, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 3,8 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Tai skaitā pieaugums apstrādes rūpniecībā – par 4,3 %, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 3,0 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē par 2 %. Apstrādes rūpniecības ražošanas apjoma pieaugums bija pēc īpatsvara lielākajās nozarēs – koksnes un koka izstrādājumu ražošanā – par 11,2 %, gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas – par 10 % un pārtikas produktu ražošanā – par 5,2 %. Produkcijas apjoma pieaugums bija vērojams arī tekstilizstrādājumu ražošanas nozarē, dzērienu ražošanas nozarē un mēbeļu ražošanas nozarē. Savukārt samazinājums par 21 % bija iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā , elektrisko iekārtu ražošanā – par 6,4 % un apģērbu ražošanā – par 2,3 %.

2016. gada februārī, salīdzinot ar 2016. gada janvāri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 0,1 %, un to ietekmēja kritums elektroenerģijas un gāzes apgādē par 10,7 %. Savukārt pieaugums bija apstrādes rūpniecībā – par 4,2 % un  ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 1,1 %.

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2010=100)

 

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas %
(salīdzināmajās cenās)

 

2016. gada janvāris – februāris,

salīdzinot ar

2015. gada

janvāri – februāri

 (kalendāri izlīdzināts)

2016. gada februārī

salīdzinot ar

2016.g. janvāri

(sezonāli izlīdzināts)

2015.g.    

februāri (kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

4,2

-0,1

3,8

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

1,1

3,0

Apstrādes rūpniecība

0,7

4,2

4,3

Pārtikas produktu ražošana

-0,7

4,3

5,2

Tekstilizstrādājumu ražošana

17,0

-6,3

13,6

Apģērbu ražošana

-0,8

-11,8

-2,3

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

10,2

4,2

11,2

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

2,5

-2,6

-1,9

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

0,5

0,4

-0,2

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

4,2

6,0

10,0

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

-7,8

5,5

-0,1

Elektrisko iekārtu ražošana

-2,3

-4,4

-6,4

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

1,6

8,6

11,4

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

3,5

4,2

6,2

Mēbeļu ražošana

3,1

2,4

2,8

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

-30,0

6,0

-21,0

Elektroenerģija un gāzes apgāde

17,5

-10,7

2,0

 

Apstrādes rūpniecības apgrozījums

Apstrādes rūpniecības apgrozījums faktiskajās cenās, salīdzinot  ar 2015. gada februāri, pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem pieauga  par 5,5 %, tai skaitā vietējā tirgū par 3,6 % un  eksportā par 7,7 %. Produkcijas realizācija  eirozonā pieauga par 18,3 %, ārpus eirozonas – par 0,2 %.

2016. gada februārī apstrādes rūpniecības apgrozījums, salīdzinot ar janvāri, pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem pieauga par 3,8 %. Apgrozījums pieauga vietējā tirgū par 5 % un eksportā  par 2,5 % (no tā eirozonā – par 1,8 %, bet ārpus eirozonas bija kritums – par 1,4 %).

Atsevišķu apstrādes rūpniecības nozaru apgrozījuma pārmaiņas 2016. gadā februārī, salīdzinot ar 2015. gada februāri (procentos, kalendāri izlīdzināti dati)

 

Plašāka informācija par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma un apgrozījuma indeksiem ir pieejami CSP datubāzē sadaļā „Rūpniecība”.

Metodoloģiskie skaidrojumi

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu.RPI tiek aprēķināts, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina  faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi.  Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča, Kristīne Romanovska
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
Irēna Bekmane
Irena [dot] Bekmane [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr. 67366830