Februārī rūpniecības produkcijas apjoms pieauga par 10,6 %

03.04.2017

2017. gada februārī, salīdzinot ar 2016. gada februāri, rūpniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 10,6 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Ražošanas apjoma kāpums bija apstrādes rūpniecībā – par 4,6 %, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 11,2 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 28,4 % (palielinājies koģenerācijas stacijās saražotās elektroenerģijas daudzums un gāzes piegāde patērētājiem).

Salīdzinot ar pagājušā gada februāri, vislielākais apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma pieaugums bija augsto un vidēji augsto tehnoloģiju ražošanas nozarēs: datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā par 34,8 %, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas nozarē par 24,7 %, automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā par 17,4 %, iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā par 15,7 %, kā arī farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanas nozarē un citu transportlīdzekļu ražošanas nozarē. Ievērojams produkcijas izlaides kāpums bija arī apģērbu ražošanā par 13,9 % un dzērienu ražošanā par 10,4 %.

Savukārt ražošanas apjoms samazinājās pēc īpatsvara lielākajās nozarēs – pārtikas produktu ražošanā par 4,2 % un koksnes un koka izstrādājumu ražošanā par 1 %. Produkcijas izlaide samazinājās arī poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā par 5,9 % un papīra un papīra izstrādājumu ražošanā par 5,4 %.

2017. gada februārī, salīdzinot ar janvāri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 3,3 %, tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 0,4 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 10,7 %, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē samazinājās par 2,2 %.

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2010=100)

 

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas, %
(salīdzināmajās cenās)

 

2017. gada janvāris–februāris,

salīdzinot ar

2016. gada  janvāri–februāri

 (kalendāri izlīdzināts)

2017. gada februāris,

salīdzinot ar

2017. g. janvāri (sezonāli izlīdzināts)

 

2016. g. februāri (kalendāri izlīdzināts)

 

Visa rūpniecība

7,6

3,3

10,6

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

14,8

-2,2

11,2

Apstrādes rūpniecība

6,2

0,4

4,6

Pārtikas produktu ražošana

-1,5

-0,8

-4,2

Dzērienu ražošana

16,9

2,0

10,4

Tekstilizstrādājumu ražošana

0,2

1,1

3,6

Apģērbu ražošana

2,8

6,5

13,9

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

5,1

-6,0

-1,0

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

13,7

6,1

24,7

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

4,5

0,8

4,9

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

9,8

-5,2

3,2

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

24,6

15,6

34,8

Elektrisko iekārtu ražošana

14,8

-7,3

9,2

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

24,2

-7,8

15,7

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

14,8

9,3

17,4

Mēbeļu ražošana

5,6

-1,8

2,9

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

2,3

4,1

4,0

Elektroenerģija un gāzes apgāde

11,6

10,7

28,4

 

Apstrādes rūpniecības apgrozījums2

2017. gada februārī, salīdzinot ar 2016. gada februāri, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiemfaktiskajās cenāspieauga par 3,5 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 1,1 %, eksportā – par 6 %.

2017. gada februārī, salīdzinot ar janvāri, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem pieauga par 0,5 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 2,2 %, bet eksportā samazinājās par 1,3 %.

Plašāka informācija par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma un apgrozījuma indeksiem, tai skaitā pa nozarēm, ir pieejama CSP datubāzē „Rūpniecība”.

Metodoloģiskie skaidrojumi

1Rūpniecības produkcijas apjoma indekss raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

2Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

 

Mediju jautājumi:
Kalvis Pētersons
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Irēna Bekmane
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts: Irena [dot] Bekmane [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366830