Februārī preču ārējās tirdzniecības apgrozījums pieauga par 10,8 %

11.04.2016

2016. gada februārī salīdzinājumā ar janvāri Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās palielinājās par 10,8 %, tajā skaitā preču eksporta vērtība pieauga par 9,5 % un importa vērtība – par 11,8 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati. FebruārīLatvija eksportēja preces 778,5 milj. eiro apmērā, bet importēja par 918,0 milj. eiro. Ārējās tirdzniecības bilance nedaudz pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties līdz 45,9 % (2016. gada janvārī – 46,4 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. eiro

Datu avots: CSP, ATD200. EKSPORTS UN IMPORTS 2000.-2015. GADĀ PA VALSTĪM (euro, KN 2 zīmēs)
Piezīmes: dati par 2015. gada novembri precizēti

Svarīgākās izmaiņas eksportā februārī, salīdzinot ar janvāri:

  • koka un tā izstrādājumu eksports palielinājās par 26,6 milj. eiro jeb 19,4 %,
  • mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu eksports pieauga par 18,9 milj. eiro jeb 17,3 %,
  • parasto metālu un to izstrādājumu eksports palielinājās par 16,2 milj. eiro jeb 29,6 %,
  • pārtikas rūpniecības ražojumu eksports pieauga par 7,9 milj. eiro jeb 15,7 %,
  • augu valsts produktu eksports samazinājās par 7,6 milj. eiro jeb 11,9 %,

Svarīgākās izmaiņas importā februārī, salīdzinot ar janvāri:

  • ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports palielinājās par 23,5 milj. eiro jeb 25,0 %,
  • mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu imports pieauga par 21,6 milj. eiro jeb 12,9 %,
  • satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma imports palielinājās par 19,5 milj. eiro jeb 35,2 %,
  • pārtikas rūpniecības ražojumu imports pieauga par 11,5 milj. eiro jeb 17,5 %
  • minerālproduktu imports samazinājās par 44,6 milj. eiro jeb 38,5 %,

Februārī svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar ES valstīm bija Lietuva (16,4 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (12,6 %), Vācija (7,4 %) un Apvienotā Karaliste (5,7 %), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (16,6 % no importa kopapjoma), Vācija (12,1 %), Polija (11,3 %) un Igaunija (7,9 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2016. gada februārī, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret janvāri

milj. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas %pret janvāri

Pavisam

778,5

100

9,5

918,0

100

11,8

Eiropas Savienības valstis

572,6

73,6

8,1

725,2

79,0

16,8

   Eirozonas valstis

389,0

50,0

10,2

523,2

57,0

16,0

NVS valstis

73,3

9,4

29,7

105,2

11,5

-14,3

Pārējās valstis

132,6

17,0

6,5

87,6

9,5

13,9

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā februārī veidoja 6,0 %, bet importā – 8,3 %.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2016. gada februārī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2015. g. februāri

2016. gada janvāri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

778 499

100

-1,2

9,5

-9,3

koks un tā izstrādājumi, kokogle

163 195

21,0

20,8

19,5

12,3

elektroierīces un elektroiekārtas

79 993

10,3

-37,5

7,5

-24,1

mehānismi un mehāniskās ierīces

48 509

6,2

0,4

38,0

-5,5

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

31 976

4,1

-44,7

-14,9

-41,2

farmācijas produkti

31 138

4,0

13,5

13,6

12,5

graudaugu produkti

30 324

3,9

2,1 reize

-30,2

-11,9

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

29 969

3,8

-12,9

0,1

-25,8

dzelzs un tērauds

29 785

3,8

63,9

61,2

2,0

dzelzs vai tērauda izstrādājumi

27 133

3,5

12,1

12,7

-1,7

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

22 576

2,9

-0,8

35,6

-30,5

Graudaugu produktu eksporta palielināšanos 2016. gada februārī salīdzinājumā ar 2015. gada februāri ietekmēja eksporta pieaugums kviešiem, kviešu un rudzu maisījumam par 19,2 milj. eiro jeb 3,2 reizes. Savukārt naftas pārstrādes produktu eksports samazinājās, sarūkot dīzeļdegvielas eksportam par 27,1 milj. eiro jeb 74,1 %.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2016. gada februārī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2015. g. februāri

2016. g. janvāri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

917 971

100

-5,0

11,8

-11,3

elektroierīces un elektroiekārtas

99 845

10,9

-18,8

-5,0

-19,3

mehānismi un mehāniskās ierīces

89 446

9,7

8,7

42,7

-11,1

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

72 704

7,9

7,2

35,5

-6,7

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

66 851

7,3

-30,3

-40,0

-43,5

farmācijas produkti

57 219

6,2

35,6

32,7

30,3

plastmasas un to izstrādājumi

36 104

3,9

-9,2

16,7

-14,2

koks un tā izstrādājumi, kokogle

33 296

3,6

11,0

25,6

8,8

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

25 783

2,8

21,7

42,0

-7,5

papīrs, kartons un to izstrādājumi

22 640

2,5

-1,6

18,0

2,6

dzelzs un tērauds

21 110

2,3

-58,7

-28,0

-41,8

Farmācijas produktu importa palielināšanos 2016. gada februārī salīdzinājumā ar 2015. gada februāri ietekmēja medikamentu importa pieaugums par 7,6 milj. eiro jeb 23,4 %. Savukārt dzelzs un tērauda importa samazinājumu visvairāk ietekmēja dzelzs un neleģētā tērauda importa kritums par 29,0 milj. eiro jeb 67,5 %.

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama CSP datubāzē sadaļā “Ārējā tirdzniecība”.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča, Kristīne Romanovska
Informācijas un komunikācijas daļa
media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.twitter.com/csp_latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
Lilita [dot] Laganovska [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr. 67366604