Februārī preču ārējās tirdzniecības apgrozījums bija par 6,1 % lielāks

11.04.2017

2017. gada februārī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 1,82 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 6,1 % vairāk nekā 2016. gada februārī, tai skaitā preču eksporta vērtība – par 5,7 % un importa vērtība – par 6,5 % lielāka, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati.

Februārī Latvija eksportēja preces 832,8 milj. eiro apmērā, bet importēja par 984,6 milj. eiro. Ārējās tirdzniecības bilance nedaudz pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties līdz 45,8 % (2016. gada februārī – 46,0 %).

2017. gada janvārī – februārī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 3,61 miljardus eiro – par 353,8 milj. eiro jeb 10,9 % vairāk nekā 2016. gada atbilstošajā periodā. Eksporta vērtība veidoja 1,64 miljardus eiro (palielinājums par 140,1 milj. eiro jeb 9,3 %), bet importa – 1,97 miljardus eiro (pieaugums par 213,7 milj. eiro jeb 12,2 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. eiro

Datu avots: CSP
Piezīmes:
dati par 2016. gada novembri precizēti

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2017. gada februārī, salīdzinot ar 2016. gada februāri:

-       pārtikas rūpniecības ražojumu eksports lielāks par 14,0 milj. eiro jeb 25,3 %,

-       parasto metālu un to izstrādājumu eksports lielāks par 10,6 milj. eiro jeb 15,6 %,

-       ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksports lielāks par 8,0 milj. eiro jeb 14,4  %,

-       augu valsts produktu eksports mazāks par 13,1 milj. eiro jeb 24,0 %,

-       koka un koka izstrādājumu eksports mazāks par 9,5 milj. eiro jeb 6,1 %.

Svarīgākās izmaiņas importā 2017. gada februārī, salīdzinot ar 2016. gada februāri:

-       minerālproduktu imports lielāks par 36,2 milj. eiro jeb 51,2 %,

-       ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports lielāks par 18,7 milj. eiro jeb 17,2  %,

-       augu valsts produktu imports lielāks par 7,9 milj. eiro jeb 17,7 %,

-       parasto metālu un to izstrādājumu imports lielāks par 7,9 milj. eiro jeb 12,1 %,

-       mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu importsmazāks par 18,1 milj. eiro jeb 9,2 %.

Februārī svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar Eiropas Savienības valstīm bija Lietuva (17,5 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (11,6 %), Vācija (7,6 %) un Dānija (6,1 %), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (19,0 % no importa kopapjoma), Vācija (12,0 %), Polija (9,7 %) un Igaunija (7,3 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2017. gada februārī, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret 2016. g. februāri

milj. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret 2016. g. februāri

Pavisam

832,8

100

5,7

984,6

100

6,5

Eiropas Savienības valstis

609,5

73,2

4,8

771,6

78,4

5,4

   Eirozonas valstis

403,2

48,4

0,5

574,5

58,3

8,7

NVS valstis

96,7

11,6

31,9

122,1

12,4

16,1

Pārējās valstis

126,6

15,2

-4,6

90,9

9,2

3,8

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā februārī veidoja 8,1 %, bet importā - 9,6 %.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2017. gada februārī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2016. g. februāri

2017. g. janvāri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

832 794

100

5,7

3,0

-4,1

koks un tā izstrādājumi, kokogle

144 492

17,4

-6,1

-7,8

-3,7

elektroierīces un elektroiekārtas

98 048

11,8

5,8

10,4

-0,1

mehānismi un mehāniskās ierīces

56 270

6,8

-0,5

57,6

5,7

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

47 882

5,7

11,3

3,9

-1,4

dzelzs un tērauds

38 713

4,6

36,9

58,1

48,3

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

36 421

4,4

22,5

-2,1

-7,6

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

33 281

4,0

46,9

19,1

-1,6

farmācijas produkti

31 879

3,8

4,7

-1,6

-6,7

dzelzs un tērauda izstrādājumi

25 989

3,1

3,4

-2,0

-9,1

plastmasas un to izstrādājumi

22 704

2,7

20,0

12,2

1,0

Alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu eksporta kāpumu 2017. gada februārī salīdzinājumā ar 2016. gada februāri ietekmēja stipro alkoholisko dzērienu eksporta pieaugums par 6,7 milj. eiro jeb 40,4  %. Savukārt koka, tā izstrādājumu un kokogles eksports samazinājās, sarūkot zāģmateriālu eksportam par 8,3 milj. eiro jeb 16,7 %.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2017. gada februārī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2016. g. februāri

2017. g. janvāri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

984 637

100

6,5

0,1

-5,3

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

103 306

10,5

54,5

-0,9

17,6

elektroierīces un elektroiekārtas

99 206

10,1

-4,8

-11,5

-16,9

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

85 216

8,7

-2,5

21,7

-12,2

mehānismi un mehāniskās ierīces

79 608

8,1

-14,1

7,0

-20,7

farmācijas produkti

51 574

5,2

-0,7

-0,6

6,2

plastmasas un to izstrādājumi

43 589

4,4

14,4

6,6

0,3

koks un tā izstrādājumi, kokogle

31 185

3,2

-2,9

-4,1

-9,8

dzelzs un tērauds

30 608

3,1

36,7

-17,6

-11,4

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

24 792

2,5

2,6

-7,1

-20,3

mēslošanas līdzekļi

24 375

2,5

2,4 reizes

40,8

2,1 reizi

Mēslošanas līdzekļu importa palielināšanos 2017. gada februārī salīdzinājumā ar 2016. gada februāri ietekmēja minerālo un ķīmisko mēslošanas līdzekļu, kas satur trīs mēslojuma elementus (slāpekli, fosforu un kāliju) importa pieaugums par 8,2 milj. eiro jeb 3,9 reizes. Tajā pašā laikā mehānismu un mehānisko ierīču importa samazinājumu visvairāk ietekmēja datoru un to sastāvdaļu importa kritums par 11,4 milj. eiro jeb 58,7 %.

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama CSP datubāzē sadaļā “Ārējā tirdzniecība”.

 

 

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/csp_latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Lilita Laganovska
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
E-pasts: Lilita [dot] Laganovska [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366604