Februārī būvniecības izmaksas samazinājās par 0,3%

27.03.2014

2014.gada februārī, salīdzinot ar janvāri, būvniecības izmaksu līmenis Latvijā samazinājās par 0,3%. Mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas samazinājās par 0,7%, būvmateriālu cenas  un strādnieku darba samaksa samazinājās par 0,2%, kas saistīts ar sezonas ietekmi.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada februāri, būvniecības izmaksas samazinājās par 0,1%. Mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas samazinājās par 1,4%, bet būvmateriālu cenas nemainījās. Strādnieku darba samaksa gada laikā pieauga par 1,5%.

Būvniecības izmaksu indeksi

(2010=100)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

2014.gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 180 būvuzņēmumu un ap 30 tirdzniecības uzņēmumu. Būvizmaksu indeksa aprēķinos tiek izmantotas būvmateriālu cenas, ko uzņēmumi sniedz rūpniecības ražotāju un importa cenu indeksu aprēķiniem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2013. gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 64% no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1,4 milj. eiro (1 milj. latu) gadā, no tiem 20% uzņēmumu darbu apjoms bija virs 7 milj. eiro (5 milj. latu) gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Plašāku informāciju par būvniecības izmaksām var skatīt CSP datubāzes sadaļā Ražotāju cenas. Informācija par būvniecības izmaksu pārmaiņām šajā martā tiks publicēta 29.aprīlī.

 

Papildu informācija:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Jeļena Kovaļova
tālrunis 67366884