Eurostat eksperti atzinīgi vērtē inflācijas aprēķināšanas metodoloģiju

20.09.2007

Šā gada vasarā Eurostat pārstāvji pārbaudīja Latvijas Saskaņotā patēriņa cenu indeksa (SPCI) atbilstību noteiktajai metodoloģijai, Eiropas Savienības (ES) vadlīnijām un labas prakses standartiem patēriņa cenu indeksa aprēķināšanā. Saskaņā ar Eurostat ekspertu novērtējumu Latvijas SPCI aprēķiniem lietotās metodes kopumā atbilst izvirzītajiem kritērijiem. Tāpat viņi arī atzinīgi novērtēja pēdējos gados veiktos pasākumus patēriņa cenu statistikas kvalitātes uzlabošanai. Pārbaudes laikā netika konstatētas būtiskas neatbilstības SPCI metodoloģijā. Latvijas SPCI aprēķinu dati ir izgājuši visas noteiktās SPCI matemātiskās kontroles, tie ir strukturāli sakārtoti un uzrāda pareizo rezultātu. Latvijas SPCI ir salīdzināms ar citu Eiropas Savienības valstu SPCI.

Kā jau tika ziņots iepriekš, pirms pievienošanās ES Centrālā statistikas pārvalde sadarbībā ar Eurostat speciālistiem un citiem starptautiskiem ekspertiem ir sekmīgi veikusi vairākus pasākumus Latvijas SPCI ieviešanā.

Kamēr SPCI reprezentativitāte attiecībā uz datu precizitāti un ticamību kopumā ir atbilstoša, Latvijas SPCI kvalitāti var uzlabot, turpinot pielietoto metožu analīzi un pilnveidošanu, īpaši cenu pārmaiņu novērošanai mājokļu īrei un lietotām automašīnām.

SPCI ir rādītājs, kas izveidots vidējā patēriņa cenu līmeņa izmaiņu salīdzināšanai starp ES valstīm. SPCI pamatā aprēķina pēc tādas pašas metodikas kā nacionālo patēriņa cenu indeksu (PCI). Salīdzinot ar PCI, kas ir mūsu valsts galvenais inflācijas mērs, tam ir nedaudz atšķirīga iedzīvotāju aptvēruma definīcija, jo SPCI izdevumu struktūrā ietver arī ārvalstu tūristu izdevumus mūsu valstī. Līdz ar to Eurostat ekspertu novērojumi un secinājumi par SPCI atbilstību metodoloģijai ir pilnībā attiecināmi arī uz PCI.

Ar pilnu ziņojuma tekstu var iepazīties Eurostat interneta vietnē http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_DS_HICP/TAB61582098/04%20METH-HICP%20CM%20-%20LATVIA%202007-07.PDF

Sagatavojusi Patēriņa cenu indeksa daļa
Tālr. 7366865
Oskars Alksnis