Energoresursu patēriņš Latvijā 2011.gadā

09.05.2012

Centrālās statistikas pārvalde (turpmāk – CSP) ir apkopojusi operatīvo informāciju par energoresursu ražošanu, importu, eksportu un patēriņu tautsaimniecībā Latvijā 2011.gadā.

Energoresursu patēriņš atsevišķās tautsaimniecības nozarēs, teradžoulos

 

2010

2011

2011.gadā % pret 2010.gadu

Pārveidošanas sektors*

48 530

44 294

91.3

Rūpniecība

34 899

34 542

99.0

Transports

50 937

50 011

98.2

Lauksaimniecība, mežsaimniecība

6 097

5 871

96.3

* Energoresursu apjoms elektroenerģijas ražošanai un siltumenerģijas ražošanai pārdošanai.

2011.gadā elektroenerģijas ražošana sasniedza 6093 gigavatstundas (GWh), kas ir par 8% mazāk nekā pērnajā gadā. No kopējā saražotā elektroenerģijas daudzuma 50.5% tika saražoti no atjaunojamiem energoresursiem (HES, vēja, biogāzes, biomasas elektrostacijas).

Kopējais elektroenerģijas patēriņš Latvijā 2011.gadā bija 7338 GWh, kas ir par 2% mazāk nekā 2010.gadā. Rūpniecības sektora patēriņš palielinājās par 5%, bet patēriņš mājsaimniecībās samazinājās par 8.6% (AS Latvenergo dati). Elektroenerģijas neto imports (starpība starp importu un eksportu) bija 17% (12% - 2010.gadā).

Kopējais dabasgāzes patēriņš 2011.gadā bija 1604 milj. m3, kas ir par 11.9% mazāks nekā iepriekšējā gadā. Dabasgāzes apjoma samazinājums ir saistīts ar mazāku patēriņu koģenerācijas stacijās, ko ietekmēja salīdzinoši augstā gaisa temperatūra 2011.gada ceturtajā ceturksnī, kā arī siltumapgādes uzņēmumu investīcijas atjaunojamo energoresursu izmantošanā un daļēja fosilā kurināmā aizvietošana ar kurināmo šķeldu.

2011.gadā dīzeļdegvielas patēriņš ir pieaudzis tikai par 0.5%, savukārt benzīna patēriņš ir samazinājies par 11%. Kopējais energoresursu neto imports 2011.gadā pieaudzis par 32%, tai skaitā elektroenerģijas neto imports palielinājies par 43%, naftas produktu neto imports palielinājies par 4%.
 

Elektriskā jauda un saražotā elektroenerģija no atjaunojamiem energoresursiem

 

Elektriskā jauda, megavatos (MW)

Elektroenerģijas ražošana (GWh)

2010

2011

2010

2011

Pavisam elektriskā jauda un saražotā elektroenerģija

1 622

1642

3635

3078

  tai skaitā

 

 

 

 

    hidroelektrostacijas

1576

1576

3520

2887

    vēja elektrostacijas

30

36

49

71

    biomasas elektrostacijas

5

5

9

13

    biogāzes elektrostacijas

11

25

57

107

 

    

Naftas produktu patēriņa struktūra, %

    

Dabasgāzes patēriņa struktūra pa nozarēm, %

Sagatavojusi Vides un enerģētikas statistikas daļa
Tālr. 67366957
Jana Poperečņuka