Deviņos mēnešos saglabājas gan kravu, gan pasažieru pārvadājumu pieaugums

01.12.2017

2017. gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar 2016. gada deviņiem mēnešiem, ar sauszemes un cauruļvadu transportu pārvadāto kravu apjoms ir pieaudzis par 2,3 miljoniem tonnu jeb 2,7 % un kravu apgrozība1 – par 3 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Kravu pārvadājumi pa dzelzceļu samazinās, ar autotransportu – pieaug

Kravu pārvadājumi pa dzelzceļu samazinājās par vienu miljonu tonnu jeb 2,8 %, bet kravu apgrozība pieauga par 1,1 %. Ar autotransportu pārvadāto kravu apjoms pieauga par 3,3 miljoniem tonnu jeb 6,9 %, bet kravu apgrozība – par 5,4 %. Pa maģistrālo naftas produktu cauruļvadu transportēto naftas produktu apjoms un kravu apgrozība samazinājās par 0,7 %.

Kravu pārvadājumi un kravu apgrozība ar sauszemes un cauruļvadu transportu 2017. gada deviņos mēnešos

 

  Pārvadātas kravas

  Kravu apgrozība

 

 milj. t 

 

 pārmaiņas % pret  2016. gada deviņiem  mēnešiem

 milj. tkm

 

 pārmaiņas % pret  2016. gada deviņiem  mēnešiem

Pavisam

87,3

2,7

23921,9

3,0

dzelzceļa transports

33,3

-2,8

11282,3

1,1

autotransports

51,1

6,9

11453,6

5,4

cauruļvadu transports

2,9

-0,7

1186,0

-0,7

 

Ostās un lidostā saglabājas kravu apgrozījuma pieaugums

No Latvijas ostām 2017. gada deviņos mēnešos nosūtīja un ostās saņēma 47,7 miljonus tonnu kravu, kas ir par 3,9 % vairāk nekā 2016. gada deviņos mēnešos.

Nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās 2017. gada deviņos mēnešos

 

No ostām nosūtīja 42,1 miljonu tonnu kravu, kas ir par 2,8 % vairāk nekā 2016. gada deviņos mēnešos. Nosūtīto kravu apjoma pieaugumu noteica ogļu iekraušanas kuģos apjoma pieaugums par 3,1 miljonu tonnu jeb 28 %, kā arī iekrauto kravu konteineros pieaugums par 15,4 % un mobilo kravu pieaugums par 14,1 %. Nosūtīto kravu apjoms samazinājās naftas produktiem – par 16,6 %, labībai un labības produktiem – par 11,4 %, kokmateriāliem – par 3,1 %, minerālmēsliem – par 15,2 %.

Ostās saņemto kravu apjoms pieauga par 12,9 %. To galvenokārt noteica no kuģiem izkrauto kravu konteineros un mobilo kravu pieaugums attiecīgi par 18,5 % un 13,1 %, kā arī naftas produktu izkraušanas apjoma pieaugums par 13,9 %.

Lidostā “Rīga” saņēma un no lidostas nosūtīja 16,5 tūkstošus tonnu kravu, kas ir par 13.3 % vairāk nekā 2016. gada deviņos mēnešos.

 

Pasažieru skaits pieaug ostās un lidostā, sauszemes pārvadājumos saglabājas iepriekšējā gada līmenī

2017. gada deviņos mēnešos pasažieru pārvadājumi ar sauszemes pasažieru transportu saglabājās iepriekšējā gada līmenī: pārvadāti 181,7 miljoni pasažieru.

Ar dzelzceļa transportu pārvadāto pasažieru skaits pieauga par 1,5 %, ar regulāras satiksmes autobusiem – samazinājās par 0,5%, bet ar pilsētu elektrisko transportu pārvadāto pasažieru skaits pieauga par 0,4 %.

Ar prāmjiem Latvijas ostās iebrauca un no ostām izbrauca 769,8 tūkstoši pasažieru, kas ir par 41,7 % vairāk nekā 2016. gada deviņos mēnešos.

Latvijas ostās ar pasažieru prāmjiem iebraukuši un izbraukuši pasažieri
(tūkstošos pasažieru)

 

Ar kruīza kuģiem Rīgas pasažieru ostā iebrauca 83,5 tūkstoši pasažieru jeb par 21,4 %vairāk nekā pagājušajā gadā attiecīgajā laika periodā.

Lidostā “Rīga” ielidoja un no tās izlidoja 4,6 miljoni pasažieru, kas ir par 11,4 % vairāk salīdzinājumā ar pagājušā gada deviņiem mēnešiem.

 

Plašāka informācija par transporta statistiku Latvijā pieejama CSP vietnē sadaļā “Transports – galvenie rādītāji”. Jaunākie transporta dati publicēti datubāzē sadaļā “Transports un tūrisms” (īstermiņa statistikas dati un ikgadējie statistikas dati).

1Kravu apgrozību sauszemes un cauruļvadu transportā aprēķina tonnkilometros, summējot katras pārvadātās kravas partijas svara (tonnās) un tās pārvadājuma attāluma (kilometros) reizinājumus. Tonnkilometrs (tkm) – transporta mērvienība, kas raksturo vienas tonnas preču pārvadājumu viena kilometra attālumā.

 

 

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Edīte Miezīte
Transporta un tūrisma statistikas daļa
E-pasts: Edite [dot] Miezite [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366810