Deviņos mēnešos pārvadāto kravu apjoms audzis par 2,1%

01.12.2014

2014. gada pirmajos deviņos mēnešos, salīdzinot ar 2013. gada janvāri–septembri, svarīgākajās transporta nozarēs pārvadāto kravu kopējais apjoms ir pieaudzis par 2,1%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija par kravu pārvadājumiem.

2014. gada pirmajos deviņos mēnešos ar dzelzceļa transportu pārvadāja 42,7 milj. t kravu, kas ir par 2,5% vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laika periodā.

Kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu ceturkšņos, milj. t

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Iekšzemē ar dzelzceļa transportu pārvadāja 0,9 milj. t kravu – par 0,9% vairāk nekā 2013. gada janvārī–septembrī. Starptautiskajos dzelzceļa kravu pārvadājumos pārvadāto kravu apjoms pieauga par 1 milj. t jeb 2,5%. Importa kravu pārvadājumi pieauga par 5,1%, bet eksporta kravu pārvadājumi –  par 0,3%. Turpretī kravu pārvadājumi tranzītā caur Latviju samazinājās par 36,5%. Dzelzceļa transporta kravu pārvadājumi uz un no Latvijas ostām veidoja 84,5% no starptautiskajiem pārvadājumiem un pieauga par 5,4%.

2014. gada pirmajos deviņos mēnešos ar autotransportu pārvadāja 46,5 milj. t kravu, kas ir par 0,8 milj. t jeb 1,7% vairāk nekā pagājušā gada janvārī–septembrī. Pārvadāto kravu apjoma pieaugumu galvenokārt noteica lauksaimniecības, medniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu pieaugums par 14%.

Kravu pārvadājumi ar autotransportu pa pārvadājuma veidiem

 

2014. gada janvāris–septembris

2014. gada 3. ceturksnis

 

milj. t

izmaiņas % pret 2013. gada

janvāri–septembri

milj. t

izmaiņas % pret

2013. gada 3. ceturksni

Pavisam

46,5

+1,7

18,3

+0,5

iekšzemes kravu pārvadājumi

38,1

+0,1

15,6

-1,0

eksporta kravu pārvadājumi

3,1

-2,4

1,0

-12,4

importa kravu pārvadājumi

2,0

+12,2

0,7

+22,7

kravu pārvadājumi ārvalstīs

3,3

+21,7

1,0

+33,0

Lielāko daļu (81,8%) no kopējā pārvadāto kravu apjoma ar autotransportu transportēja iekšzemē, kur pārvadājumi saglabājās iepriekšējā gada līmenī (pieaugums par 0,1%). Starptautiskie kravu pārvadājumi pieauga par 0,7 milj. t jeb 9,4%.

36,8% no kravu, kas pārvadāti ar autotransportu, kopapjoma veidoja metālu rūdas un citi ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes produkti un kūdra, 21,4% – lauksaimniecības, medniecības un mežsaimniecības produkti, zivis un citi zvejniecības produkti, bet 11,1% – koks, koksnes izstrādājumi (izņemot mēbeles), papīrs un tā izstrādājumi.

Svarīgākās ar autotransportu pārvadātās preču grupas 2014. gada deviņos mēnešos, %

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Pa maģistrālo naftas produktu cauruļvadu šā gada deviņos mēnešos transportēja 4,7 milj. t naftas produktu, kas ir par 1,9% vairāk nekā 2013. gada deviņos mēnešos.

Apkopotie dati par pasažieru pārvadājumiem ar sabiedrisko transportu 2014. gada pirmajos deviņos mēnešos liecina, ka kopējais pārvadāto pasažieru skaits saglabājies iepriekšējā gada līmenī (samazinājums par 0,2%).

Pasažieru pārvadājumi ar sabiedrisko transportu

 

2014. gada janvāris–septembris

2014. gada 3.ceturksnis

 

milj. pasažieru

izmaiņas %

pret 2013. gada

janvāri–septembri

milj. pasažieru

izmaiņas %

pret 2013. gada

3. ceturksni

Dzelzceļš

15,1

+0,6

5,8

+3,2

Regulāras satiksmes autobusi

108,4

-1,0

36,2

+0,8

Trolejbusi

35,1

-0,7

10,9

-2,8

Tramvaji

33,1

+2,9

10,5

-2,2

2014. gada pirmajos deviņos mēnešos ar dzelzceļa transportu pārvadāja 15,1 milj. pasažieru, kas ir par 0,6% vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laika periodā. Iekšzemē, kur pārvadāja 98,5% no visiem dzelzceļa pasažieriem, to skaits pieauga par 0,9%. Starptautiskajos pārvadājumos pasažieru skaits samazinājās par 18,1%.

Pēc valsts SIA "Autotransporta direkcija" sniegtajiem datiem ar regulāras satiksmes autobusiem deviņos mēnešos pārvadāja 108,4 milj. pasažieru – par 1% mazāk nekā 2013. gada deviņos mēnešos.

Ar regulāras satiksmes autobusiem pārvadāto pasažieru skaits pa maršrutiem 2014. gada deviņos mēnešos, milj. pasažieru

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Pārvadāto pasažieru skaits iekšzemē samazinājās par 1%, tai skaitā reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos par 6% un reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos par 4,1%. Pilsētas nozīmes maršrutos pārvadāto pasažieru skaits pieauga par 0,4%. Starptautiskajos maršrutos pārvadāti 0,3 milj. pasažieru – par 7,2% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn.

Ar pilsētu elektrisko transportu deviņos mēnešos pārvadāja 68,2 milj. pasažieru, kas ir par 1% vairāk nekā pagājušā gada janvārī–septembrī. Ar trolejbusiem pārvadāto pasažieru skaits samazinājās par 0,7%, bet ar tramvajiem – pieauga par 2,9%.

Dati par transporta darbību pieejami CSP datubāzē.

 

Papildu informācija:
Transporta un tūrisma statistikas daļa
Edīte Miezīte
Tālr. 67366310