Deviņos mēnešos būvniecības produkcijas apjoms pieaug par 9,7%

14.11.2014

2014. gada deviņos mēnešos būvniecības produkcijas apjoms faktiskajās cenās bija 1254,4 milj. eiro, no tiem 3. ceturksnī – 574,0 milj. eiro, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.

2014. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar šā gada 2. ceturksni, būvniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 4,2%. Tai skaitā ēku būvniecības apjoms samazinājās par 4,0% un inženierbūvju būvniecības apjoms – par 4,4%.

Būvniecības produkcijas apjoma indekss
(2010 = 100)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

2014. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2013. gada attiecīgo periodu, būvniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 0,6%. Ēku būvniecības apjoms palielinājās par 34,7%, tai skaitā dzīvojamo māju būvniecība pieauga par 24,4% (13,3% no kopējā būvniecības apjoma) un izglītības iestāžu būvniecība un remonts palielinājās 2,1 reizi (9,5% no kopējās būvniecības).

Inženierbūvju produkcija, salīdzinot ar pagājušā gada 3. ceturksni, samazinājās par 18,6%, un tam par iemeslu bija būtisks produkcijas apjoma samazinājums ielu un ceļu būvniecībā – par 11,2% (27,1% no kopējās būvniecības), maģistrālo cauruļvadu, spēka un komunikācijas līniju būvniecībā – par 26,1% (5,6% no kopējās būvniecības), kā arī ostu būvniecībā – par 64,6% (2,3% no visas būvniecības). Tajā pašā laikā vietējo cauruļvadu un kabeļu būvniecība palielinājās par 50,1% (5,7% no kopējās būvniecības).

2014. gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, būvniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri izlīdzinātiem salīdzināmajās cenās pieauga par 9,7%. Tai skaitā ēku būvniecības apjoms pieauga par 14,1%, inženierbūvju būvniecība – par 5,2%.

Būvniecības produkcijas apjoms un tā pārmaiņas

 

Pavisam (faktiskajās cenās, milj. eiro)

2014. gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar 2013. gada deviņiem mēnešiem, % (salīdzināmajās cenās, kalendāri izlīdzināts)

2014. gada 3.ceturksnī, salīdzinot ar

2014. gada deviņos mēnešos

2014. gada 3.ceturksnis

2014. gada 2.ceturksnis,% (salīdzināmajās cenās sezonāli izlīdzināts)

2013. gada 3.ceturksnis,% (salīdzināmajās cenās kalendāri izlīdzināts)

Kopā

1254,4

574,0

9,7

-4,2

0,6

Tai skaitā:

 

Dzīvojamās mājas

180,0

76,1

41,6

-6,0

24,4

Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas

26,6

5,9

108,1

-36,3

43,8

Biroju ēkas

74,0

24,8

28,9

-15,5

10,9

Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības ēkas

38,8

17,6

68,6

13,8

155,3

Rūpniecības ražošanas ēkas un noliktavas

68,7

24,7

10,9

-17,3

-1,7

Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas

100,9

54,4

88,1

-2,7

106,9

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

30,7

9,3

35,9

-27,9

30,0

Šosejas, ielas, ceļi, lidlauki, skrejceļi, dzelzceļa līnijas

253,3

155,8

-8,2

-3,5

-11,2

Tilti un tuneļi

29,1

13,5

-15,8

7,0

-19,6

Ostas un dambji

37,2

13,1

-50,7

-5,5

-64,6

Maģistrālie cauruļvadi, komunikācijas līnijas un spēka līnijas

74,9

32,4

-31,8

-8,6

-26,1

Vietējie cauruļvadi un kabeļi

64,7

32,5

31,2

20,8

50,1

3. ceturksnī izsniegtas 725 būvatļaujas viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai ar kopējo platību 149,3 tūkst. m2, kas ir par 48 būvatļaujām un 6,3% paredzētās kopējās platības vairāk nekā 2013. gada 3. ceturksnī. Jaunu viena dzīvokļa māju būvniecībai ar kopējo platību 104,3 tūkst. m2 izsniegtas 478 būvatļaujas, t.i. par 0,8% lielākai platībai, nemainoties būvatļauju skaitam, salīdzinot ar pērnā gada 3. ceturksni.

Rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecībai ar kopējo platību 177,5 tūkst. m2 izsniedza 133 būvatļaujas, t.i. par 14,0% mazākai platībai un 9 būvatļaujām mazāk nekā 2013. gada 3. ceturksnī. 78 būvatļaujas izsniedza jaunu rūpniecības ēku un noliktavu būvniecībai ar kopējo platību 89,9 tūkst. m2 – par 1 būvatļauju vairāk, bet par 39,5% paredzētās platības mazāk nekā pērnā gada 3. ceturksnī.

 

Plašāku informāciju par būvniecības produkcijas indeksiem un izdotajām atļaujām ēku būvniecībai var skatīt CSP datu bāzē Būvniecība

 

Papildu informācija:
Arvīds Uibo
Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
Tālr. 67366857