Decembrī preču ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 2 miljardus eiro

09.02.2017

2016. gada decembrī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās bija par 9,7 % lielāks nekā 2015. gada decembrī, tai skaitā preču eksporta vērtība – par 7,6 % un importa vērtība – par 11,4 % lielāka, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati. Decembrī Latvija eksportēja preces 884,5 milj. eiro apmērā, bet importēja par 1,1 miljardu eiro. Ārējās tirdzniecības bilance nedaudz pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties līdz 44,0 % (2015. gada decembrī – 44,9 %).

2016. gadā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās bija 22,61 miljardi eiro – par 243,8 milj. eiro jeb 1,1 % mazāk nekā 2015. gadā. Eksporta vērtība veidoja 10,33 miljardus eiro (samazinājums par 30,9 milj. eiro jeb 0,3 %), bet importa – 12,28 miljardus eiro (kritums par 212,9 milj. eiro jeb 1,7 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. eiro

Piezīmes: dati par 2016. gada septembri precizēti

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2016. gada decembrī, salīdzinot ar 2015. gada decembri:

-       koka un koka izstrādājumu eksports lielāks par 24,2 milj. eiro jeb 19,3 %,

-       ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksports lielāks par 14,8 milj. eiro jeb 24,3 %,

-       satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma eksports lielāks par 14,0 milj. eiro jeb 30,5 %,

-       dzīvu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu eksports lielāks par 11,7 milj. eiro jeb 35,9 %,

-       augu valsts produktu eksports mazāks par 40,5 milj. eiro jeb 50,6 %.

Svarīgākās izmaiņas importā 2016. gada decembrī, salīdzinot ar 2015. gada decembri:

-       ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports lielāks par 25,5 milj. eiro jeb 26,5 %,

-       parasto metālu un to izstrādājumu imports lielāks par 15,5 milj. eiro jeb 23,7 %,

-       pārtikas rūpniecības ražojumu imports lielāks par 10,8 milj. eiro jeb 12,7 %,

-       dzīvu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu imports lielāks par 9,2 milj. eiro jeb 27,3 %,

-       satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma imports mazāks par 18,6 milj. eiro jeb 14,4 %.

Decembrī svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar ES valstīm bija Lietuva (18,8 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (11,8 %), Apvienotā Karaliste (5,9 %) un Zviedrija (5,7 %), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (16,9 % no importa kopapjoma), Vācija (11,4 %), Polija (8,9 %) un Igaunija (8,2 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2016. gada decembrī, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret 2015. g. decembri

milj. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret 2015. g. decembri

Pavisam

884,5

100

7,6

1 124,6

100

11,4

Eiropas Savienības valstis

630,5

71,3

12,7

856,8

76,2

7,5

   Eirozonas valstis

420,6

47,6

10,7

638,2

56,7

8,4

NVS valstis

134,6

15,2

16,7

124,3

11,1

-5,6

Pārējās valstis

119,4

13,5

-18,8

143,5

12,7

77,5

 

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā decembrī veidoja 10,8 %, bet importā - 8,5 %.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2016. gada decembrī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2015. g. decembri

2016. g. novembri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

884 456

100

7,6

-8,8

3,3

koks un tā izstrādājumi, kokogle

149 176

16,9

19,4

-13,7

1,2

elektroierīces un elektroiekārtas

95 183

10,8

-4,2

-20,6

-3,2

mehānismi un mehāniskās ierīces

54 311

6,1

-0,3

4,0

2,6

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

52 390

5,9

23,6

-5,8

12,8

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

46 837

5,3

5,2

-19,1

43,2

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

42 378

4,8

12,3

1,5

7,3

farmācijas produkti

38 857

4,4

37,8

5,8

17,9

optiskās ierīces, mērierīces, precīzijas instrumenti un iekārtas

26 302

3,0

26,5

42,3

2,1 reizi

dzelzs un tērauda izstrādājumi

25 212

2,9

20,0

-10,7

-9,4

dzelzs un tērauds

25 189

2,8

23,3

-17,4

0,4

Farmācijas produktu eksporta kāpumu 2016. gada decembrī salīdzinājumā ar 2015. gada decembri ietekmēja medikamentu eksporta pieaugums par 7,8 milj. eiro jeb 29,6 %. Savukārt elektroierīču un elektroiekārtu eksports samazinājās, sarūkot monitoru, projektoru un televīzijas uztvērējaparatūras eksportam par 8,9 milj. eiro jeb 41,6 %.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2016. gada decembrī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2015. g. decembri

2016. g. novembri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 124 551

100

11,4

2,9

10,9

elektroierīces un elektroiekārtas

119 548

10,6

6,9

-14,6

1,5

mehānismi un mehāniskās ierīces

108 239

9,6

-0,4

0,01

9,9

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

104 777

9,3

13,7

10,2

11,9

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

101 557

9,0

-6,3

-3,4

14,1

farmācijas produkti

54 382

4,8

29,1

12,6

16,3

plastmasas un to izstrādājumi

41 339

3,7

18,4

-7,0

-1,9

dzelzs un tērauds

39 097

3,5

44,4

19,1

18,5

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

37 992

3,4

18,4

7,6

26,9

koks un tā izstrādājumi, kokogle

35 567

3,2

25,2

4,6

6,5

optiskās ierīces, mērierīces, precīzijas instrumenti un iekārtas

23 570

2,1

13,3

6,3

22,7

Dzelzs un tērauda importa palielināšanos 2016. gada decembrī salīdzinājumā ar 2015. gada decembri ietekmēja plakanu dzelzs un neleģētā tērauda velmējumu importa pieaugums par 11,3 milj. eiro jeb 88,6 %. Tajā pašā laikā minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja dabasgāzes gāzveida stāvoklī importa kritums par 8,4 milj. eiro jeb 21,5 %.

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama CSP datubāzē sadaļā “Ārējā tirdzniecība”.

 

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/csp_latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Lilita Laganovska
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
E-pasts: Lilita [dot] Laganovska [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366604