Decembrī eksporta īpatsvars Latvijas ārējā tirdzniecībā turpināja samazināties

09.02.2015

2014. gada decembrī salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi preču eksporta vērtība faktiskajās cenās samazinājās par 11,2% un importa – par 0,4%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati. Decembrī Latvija eksportēja preces 810,2 milj. eiro apmērā, bet importēja – par 1 065,8 milj. eiro. Ārējās tirdzniecības bilance pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties līdz 43,2% (2014. gada novembrī 46,0%).

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. eiro1

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Svarīgākās izmaiņas eksportā decembrī, salīdzinot ar novembri:

  • minerālproduktu eksports samazinājās par 29,1 milj. eiro jeb 33,5%,
  • parasto metālu un to izstrādājumu eksports samazinājās par 19,3 milj. eiro jeb 25,9%,
  • koka un tā izstrādājumu eksports samazinājās par 19,0 milj. eiro jeb 12,7%,
  • augu valsts produktu eksports saruka par 17,1 milj. eiro jeb 29,3%,
  • pārtikas rūpniecības ražojumu eksports samazinājās par 10,9 milj. eiro jeb 10,2%,
  • mehānismu un mehānisko ierīču, elektroiekārtu eksports pieauga par 11,3 milj. eiro jeb 7,9%.

Svarīgākās izmaiņas importā decembrī, salīdzinot ar novembri:

  • minerālproduktu imports samazinājās par 24,4 milj. eiro jeb 13,3%,
  • pārtikas rūpniecības ražojumu imports samazinājās par 5,6 milj. eiro jeb 6,3%,
  • optisko ierīču un aparatūras (ieskatot medicīnisko), pulksteņu, mūzikas instrumentu imports saruka par 4,9 milj. eiro jeb 18,1%,
  • tekstila un tekstilizstrādājumu imports saruka par 4,5 milj. eiro jeb 10,0%.

Neskatoties uz to, ka galvenajās preču grupās importa vērtība samazinājās, tomēr satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma imports 2014. gada decembrī salīdzinājumā ar novembri pieauga par 38,9 milj. eiro jeb 75,9%. To ietekmēja  vieglo  automobiļu ieveduma palielināšanās no Vācijas par 17,4 milj. eiro un transporta līdzekļu 10 vai vairāk cilvēku pārvadāšanai no Čehijas par 11,4 milj. eiro.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2014. gada decembrī, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret 2014. g. novembri

milj. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret 2014. g. novembri

Pavisam

810,2

100

-11,2

1 065,8

100

-0,4

Eiropas Savienības valstis

575,4

71,0

-13,6

827,9

77,7

-3,1

   Eiro zonas valstis

223,1

27,5

-20,9

419,9

39,4

-1,3

NVS valstis

134,3

16,6

-7,6

145,3

13,6

+22,7

Pārējās valstis

100,5

12,4

-0,1

92,6

8,7

-5,2

Decembrī svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (20,2% no eksporta kopapjoma), Igaunija (12,0%), Polija (6,2%) un Zviedrija (6,0%), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (17,5% no importa kopapjoma), Polija (10,5%), Vācija (9,9%) un Igaunija (8,1%).

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm vislielākā nozīme bija Krievijai, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā decembrī veidoja 11,3%, bet importā – 9,9%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2014. gada decembrī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2013. g. decembri

2014. g. novembri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

810 236

100

+0,02

-11,2

-5,1

koks un tā izstrādājumi, kokogle

130 319

16,1

+6,8

-12,7

-9,5

elektroierīces un elektroiekārtas

105 646

13,0

+23,7

+5,2

+11,9

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

59 366

7,3

+8,8

-10,9

+35,5

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

54 302

6,7

+9,2

-33,3

-18,3

mehānismi un mehāniskās ierīces

48 311

6,0

+10,2

+14,4

+11,8

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

30 008

3,7

+26,3

+8,0

-12,4

farmācijas produkti

25 917

3,2

-19,6

-5,9

-2,3

dzelzs vai tērauda izstrādājumi

25 065

3,1

+14,8

-15,8

-12,6

mēbeles un citi interjera priekšmeti

20 141

2,5

+14,6

-12,3

-3,5

plastmasas un to izstrādājumi

18 017

2,2

+1,4

-17,1

-10,3

Sauszemes transporta līdzekļu un to daļu eksporta palielināšanos 2014. gada decembrī salīdzinājumā ar 2013. gada decembri ietekmēja vieglo automobiļu eksporta pieaugums uz Lietuvu par 4,3 milj. eiro un Igauniju – par 3,7 milj. eiro. Savukārt farmācijas produktu eksports samazinājās, sarūkot mazumtirdzniecībai safasēto medikamentu eksportam par 6,2 milj. eiro jeb 21,4%.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2014. gada decembrī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

% (+, -) pret

2013. g. decembri

2014. g. novembri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 065 821

100

+7,3

-0,4

+2,2

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

154 857

14,5

+0,2

-12,5

+3,4

elektroierīces un elektroiekārtas

132 431

12,4

+40,4

-5,2

+18,2

mehānismi un mehāniskās ierīces

100 371

9,4

-2,4

+12,2

+10,4

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

85 671

8,0

+22,5

+79,4

+28,4

farmācijas produkti

45 546

4,3

+8,2

+2,9

+10,1

plastmasas un to izstrādājumi

40 938

3,8

+22,2

-1,5

-3,9

koks un tā izstrādājumi, kokogle

27 822

2,6

+52,7

-9,1

+3,0

dzelzs un tērauds

27 767

2,6

-3,3

-1,9

-27,9

Koka un tā izstrādājumu, kokogles importa palielināšanos 2014. gada decembrī salīdzinājumā ar 2013. gada decembri visvairāk ietekmēja neapstrādātu kokmateriālu importa pieaugums par 3,8 milj. eiro. Savukārt dzelzs un tērauda importa samazinājumu ietekmēja ferosakausējumu importa kritums par 1,9 milj. eiro jeb 66,8%.

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas "Ārējā tirdzniecība" sadaļā Īstermiņa statistikas dati.

 

Papildu informācija:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
Tālr.:673666041 Dati par 2014. gada martu, aprīli un septembri precizēti.