Datubāze papildināta ar uzņēmējdarbības strukturālās statistikas rādītājiem

10.10.2008

Datubāzes sadaļas „Rūpniecība”, „Būvniecība”, „Tirdzniecība un pakalpojumi” papildinātas ar tādiem uzņēmējdarbības strukturālās statistikas pamatrādītājiem kā:

 • uzņēmumu skaits,

 • apgrozījums,

 • produkcijas vērtība,

 • pievienotā vērtība,

 • kopējā preču un pakalpojumu iepirkumu vērtība,

 • personāla izmaksas,

 • nodarbināto personu skaits,

 • darbinieku skaits.

Publicēta arī informācija par šādiem uzņēmējdarbības strukturālās statistikas rādītājiem:

 • bruto segums precēm tālākpārdošanai,

 • bruto darbības rezultāts,

 • preču un pakalpojumu iepirkumi tālākpārdošanai tādā pašā stāvoklī, kādā tie saņemti,

 • gatavo ražojumu un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas,

 • bruto kapitālieguldījumi materiālās lietās,

 • bruto kapitālieguldījumi zemes iegādē,

 • bruto kapitālieguldījumi esošajās ēkās un konstrukcijās,

 • bruto kapitālieguldījumi ēku būvniecībā un pārbūvē,

 • bruto kapitālieguldījumi mašīnās un iekārtās,

 • materiālo kapitālieguldījumu pārdošana,

 • bruto kapitālieguldījumi, kas iegūti, izmantojot finanšu līzingu,

 • nepilnas slodzes darbinieku skaits,

 • darbinieku skaits, izteikts pilnas slodzes ekvivalenta vienībās,

 • enerģētikas produktu iegādes vērtība.

Informācija sniegta sadalījumā pa NACE red.1.1 klasifikatora grupām 4 zīmju līmenī par laika periodu no 2003.gada līdz 2006.gadam.

Datubāzes sadaļa Rūpniecība - ikgadējie datipapildināta ar tabulām:
16-1. Uzņēmējdarbības rādītāji rūpniecībā,
16-7. Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji rūpniecībā pēc nodarbināto skaita,
16-8. Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji rūpniecībā pa darbības veida vienībām.

Datubāzes sadaļa Būvniecība- ikgadējie datipapildināta ar tabulām:
17-1. Uzņēmējdarbības rādītāji būvniecībā,
17-2.  Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji būvniecībā pēc nodarbināto skaita,
17-3.  Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji būvniecībā pa darbības veida vienībām.

Datubāzes sadaļa Tirdzniecība un pakalpojumi - ikgadējie dati papildināta ar tabulām:
22-1. Uzņēmējdarbības rādītāji tirdzniecībā,
22-2. Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji tirdzniecībā pēc nodarbināto skaita,
22-16. Uzņēmējdarbības rādītāji pakalpojumos,
22-17. Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji pakalpojumos pēc nodarbināto skaita.