Datubāze papildināta ar datiem par IKP pēc pirktspējas līmeņa

04.11.2008

Datubāzes sadaļa “Iekšzemes kopprodukts” papildināta ar datiem par iekšzemes kopproduktu pēc pirktspējas līmeņa Eiropas Savienībā kopumā, ES dalībvalstīs un kandidātvalstīs par laika periodu no 2000. līdz 2007. gadam.

Pirktspējas līmenis (PSL) ir mākslīga kopēja valūtas vienība, ko Eiropas Savienībā izmanto ekonomikas summāro rādītāju apjoma izteikšanai, lai veiktu telpiskus salīdzinājumus tādā veidā, kas ļauj likvidēt cenu atšķirības dalībvalstīs.

Datubāzes sadaļa Iekšzemes kopprodukts – ikgadējie dati.
Metodoloģija