CSP viesojas kolēģi no Maķedonijas un Baltijas valstīm (ar foto)

18.03.2014

17. un 18.martā CSP notiek Maķedonijas Valsts statistikas biroja ekspertu mācību vizīte par lauku saimniecību struktūras apsekojuma organizāciju. Vizītes ietvaros CSP eksperti dalās pieredzē lauku saimniecību struktūras apsekojuma sagatavošanā Latvijā: rādītāju saraksta izstrādāšanā, saimniecību atlasē, datu vākšanas procesa organizācijā, iegūto datu analīzē un izplatīšanā, datu kvalitātes novērtēšanā un administratīvo datu avotu izmantošanā statistikas mērķiem. CSP eksperti iepazīstina arī ar Statistisko lauku saimniecību reģistru, kas tiek izmantots lauksaimniecības statistisko apsekojumu izlašu veidošanā. Iegūtā pieredze Maķedonijas statistikas ekspertiem noderēs Eiropas Savienības tiesību aktu prasību nodrošināšanai un datu ieguves metodoloģijas pilnveidošanai pirms iestāšanas Eiropas Savienībā.

17. un 18.martā CSP notiek arī triju Baltijas valstu statistiķu tikšanās par makroekonomiskās statistikas jautājumiem. Kopā ar lietuviešu un igauņu kolēģiem tiek apspriests šā gada pamatuzdevums – jaunās Eiropas kontu sistēmas 2010 ieviešana. Baltijas valstu kolēģi diskutē gan par aprēķinu metodoloģiskajiem aspektiem, gan par lietotāju informēšanu un jaunumu publicēšanas veidu.

Augšējā daļā kolēģi no Maķedonijas

Apakšējā daļā kolēģi no Igaunijas un Lietuvas