CSP veiks apsekojumu par darbinieku arodmācību uzņēmumos

15.08.2006

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības politikas veidotājus un sabiedrību ar informāciju par darbinieku arodmācību uzņēmumos, Centrālā statistikas pārvalde (CSP) š.g. oktobrī uzsāks otro apsekojumu “Darbinieku arodmācība uzņēmumos”. Apsekojums tiks veikts pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.1552/2005 par statistiku, kas attiecas uz arodmācību uzņēmumos.

Pirmais apsekojums “Darbinieku profesionālā apmācība Latvijā 1999.gadā” tika veikts 2000.gadā. Saskaņā ar tā rezultātiem, 53% Latvijas uzņēmumu tika veikta darbinieku profesionālā apmācība, kas bija trešais augstākais rādītājs kandidātvalstu vidū. Latvijā, tāpat kā pārējās Baltijas valstīs, darbinieku profesionālā apmācība regulāri tika organizēta lielajos uzņēmumos (250 un vairāk darbinieku – 91%gadījumos), bet, ja darbinieku skaits ir salīdzinoši neliels (10-49), apmācības tika organizētas tikai katrā otrajā uzņēmumā.

Pirmā apsekojuma rezultāti liecināja, ka Latvijā darbinieku profesionālajā apmācībā piedalījās katrs ceturtais uzņēmuma darbinieks, salīdzinoši, piemēram, Zviedrijā tie bija 63%, Dānijā – 55%.

Šā gada apsekojumā tiks iesaistīti 4000 uzņēmumi, kuru izvēli nosaka vienota, Eirostata izstrādāta izlases veida apsekojuma metodoloģija. Apsekojums tiks veikts visās ES dalībvalstīs, Norvēģijā, Bulgārijā un Rumānijā. Uzsākot apsekojumu, uzņēmumiem tiks nosūtīta informatīva vēstule, apsekojuma veidlapas un instrukcija, par to aizpildīšanu. Veidlapas būs iespējams aizpildīt arī elektroniski.

Šajā apsekojumā tiks iegūta informācija par sekojošiem jautājumiem:

  • Darbinieku arodmācības formas uzņēmumos;
  • Darbinieku arodmācības virzieni;
  • Uzņēmumu izdevumi arodmācības organizēšanai;
  • Uznēmuma darbinieku arodmācības politika;
  • Iemesli, kādēļ uzņēmums 2005. gadā neorganizēja arodmācību saviem darbiniekiem;
  • Sākotnējā arodmācība uzņēmumos.

Apsekojumā iegūtie rezultāti tiks apkopoti dažādos sadalījumos: pa tautsaimniecības nozarēm, pēc uzņēmumā strādājošo skaita, darbiniekiem pa vecuma grupām un dzimumu.

Apsekojumā iegūtā informācija tiks publiskota tikai kopsavilkuma veidā.

Sagatavojusi Kultūras, izglītības, veselības un zinātnes statistikas daļa
Tālr. 7366648
Anita Švarckopfa