CSP uzsāktajā zinātņu doktoru aptaujā atbildētības līmenis internetā sasniedzis 31 %

15.09.2016

Līdz 15. septembrim Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) uzsāktajā zinātņu doktoru tālākās karjeras apsekojumā no 1500 respondentiem interneta tiešsaistē atbildējuši jau 472 doktori, kas ir 31 % no izlases un uzskatāms par ļoti labu rādītāju. Turklāt 68 anketu aizpildīšana internetā ir iesākta, un to pabeigšana atbildētības līmeni paceltu līdz 36 %.

Salīdzinoši citos CSP apsekojumos atbildētības līmenis internetā ir daudz zemāks: pērnajā septembrī veiktajā tautas mikroskaitīšanā tiešsaistē anketas aizpildīja 16 %, iedzīvotāju veselības novērtējumā – 13 %, interneta lietošanas apsekojumā – 11 % respondentu.

1. septembrī CSP sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju uzsāka zinātņu doktoru tālākās karjeras apsekojumu Eiropas Sociālā fonda projekta “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” ietvaros. Apsekojuma mērķis ir iegūt starptautiski salīdzināmu informāciju par Latvijas zinātņu doktoru karjeras tālāko attīstību, mobilitāti un zinātnisko darbību. Pētījuma rezultātu prezentācija un apspriešana paredzēta nākamā gada septembrī.

Apsekojumā tiek aptaujāti 1 500 zinātņu doktori līdz 69 gadu vecumam visā Latvijā, kuri izvēlēti atbilstoši Ekonomikas attīstības un sadarbības organizācijas (OECD) izstrādātajai metodoloģijai. No 2. septembra līdz šīs nedēļas beigām respondenti var aizpildīt aptaujas anketu elektroniski CSP vietnē http://e.csb.gov.lv. Elektroniskās aptaujas laikā darbojas bezmaksas konsultatīvais tālrunis 80000373. Ja anketa netiks aizpildīta elektroniski, CSP intervētāji aptaujās respondentus telefonintervijā vai klātienē.

Aptauja notiek OECD izglītības pētījumu programmas OECD SCDH (Survey on the Careers of Doctorate Holders/Zinātņu doktoru tālākās karjeras apsekojums) ietvaros. Latvijas dalība gan šajā, gan citās starptautiskajās pētījumu programmās nodrošina iespēju novērtēt Latvijas izglītības kvalitāti pēc vienotiem, starptautiski salīdzināmiem kritērijiem un veicināt datu iekļaušanu vienotā sistēmā. Tāpat pētījuma rezultāti tiks izmantoti ar izglītības kvalitāti saistītās rīcībpolitikas plānošanai un novērtēšanai.

CSP pateicas visiem zinātņu doktoriem, kuri veltīja laiku, lai aizpildītu aptaujas anketu internetā, un cer uz aizsākto anketu pabeigšanu līdz šīs nedēļas beigām. 

 

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par apsekojumu:
Anita Švarckopfa
Kultūras, izglītības, veselības un zinātnes statistikas daļa
E-pasts: Anita.Švarckopfa [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366648