CSP uzsāk lauku saimniecību struktūras apsekojumu

22.08.2013

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) pirmdien, 26.augustā, uzsāks 2013.gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma datu vākšanu, dodot iespēju respondentiem līdz 16.septembrim elektroniski iesniegt apsekojumam nepieciešamo informāciju.

Lauku saimniecību struktūras apsekojums ir izlases veida, tā ietvaros paredzēts iegūt informāciju par 30 tūkst. lauku saimniecībām. Izlasē iekļautie respondenti, kuru elektroniskā pasta adrese ir CSP rīcībā, e-pastā saņems informāciju par apsekojuma anketas aizpildīšanu ar tiešo saiti, lietotājvārdu un paroli datu elektroniskai aizpildīšanai.

Apsekojumā tiks iegūta informācija saskaņā ar CSP izstrādāto anketu LSSA-2013 „2013.gada lauku saimniecību struktūras apsekojums”, pieejama http://www.csb.gov.lv/veidlapas/2013/32.

Apsekojamā vienība ir lauku saimniecība ‑ tehniski un ekonomiski atsevišķa vienība ar vienotu vadību, kas ražo lauksaimniecības produktus vai uztur zemi labā lauksaimniecības un vides stāvoklī. Saimniecībā var arī ražot nelauksaimnieciskus produktus un sniegt nelauksaimnieciskus pakalpojumus.

2013.gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma datu ieguvi veic CSP Lauksaimniecības statistikas daļa sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC). Elektroniski nesaņemto informāciju CSP sadarbībā ar LLKC turpinās iegūt līdz decembra beigām, veicot intervijas lauku saimniecībās, kā arī telefonintervijas, piesaistot CSP Preiļu telefoninterviju centra intervētājus. Lauku saimniecību struktūras apsekojuma pirmos provizoriskos rezultātus CSP publicēs 2014.gada aprīlī.

Lai samazinātu respondentu slodzi, 2013.gada lauku saimniecību struktūras apsekojumā ir paredzēts daļu informācijas iegūt no administratīvajām datubāzēm: Lauksaimniecības datu centra Mājdzīvnieku reģistra un Bioloģiskās lauksaimniecības statistikas informācijas sistēmas, Lauku atbalsta dienesta Integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas.

Lauku saimniecību struktūras apsekojums atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr.1166/2008 tiek veikts reizi trīs gados. Apsekojuma mērķis ir nodrošināt datu lietotājus ar kvalitatīvu un starptautiski salīdzināmu statistisko informāciju par lauku saimniecību struktūru, kas tiks izmantota, lai izvērtētu lauksaimniecības nozares attīstības tendences, kā priekš lauksaimniecības politikas plānošanas un novērtēšanas.

Papildu informācija:
Lauksaimniecības statistikas daļa
Anita Raubena
Tālr. 67366977