CSP uzsāk apsekojumu par interneta lietošanu mājsaimniecībās

15.02.2016

2016. gada 15. februārī Centrālā statistikas pārvalde (CSP) uzsāk ikgadējo mājsaimniecību apsekojumu par interneta lietošanu mājsaimniecībās 2016. gadā. Tā mērķis ir noskaidrot, kādas ir iedzīvotāju e-prasmes, cik iedzīvotāju un kādiem nolūkiem ikdienā izmanto internetu, kādas ierīces un tehnoloģijas viņi izmanto. Apsekojums ilgs līdz 2016. gada 30. jūnijam un tajā plānots aptaujāt 11 tūkst. iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 74 gadiem.

Aptaujā piedalās iedzīvotāji, kuri saņēmuši CSP vēstuli ar aicinājumu piedalīties 2016. gada apsekojumā par interneta lietošanu mājsaimniecībās. Līdz 29. februārim iedzīvotāji aicināti aizpildīt aptaujas anketu elektroniski CSP vietnē https://eintervija.csb.gov.lv. No 15. februāra līdz 29. februārim darba dienās no plkst. 8.30 līdz 20.00 darbosies bezmaksas konsultatīvais tālrunis 80007004 un e-pasts iktapsekojums [at] csb [dot] gov [dot] lv.

Ja anketa netiks aizpildīta elektroniski līdz 29. februārim, CSP intervētājs aptaujās iedzīvotājus klātienes vai telefonintervijā no 2016. gada 1. marta līdz 30. jūnijam. Lai vienotos par izdevīgāku klātienes intervijas laiku, respondents var sazināties ar intervētāju, zvanot uz vēstulē norādīto tālruņa numuru. Ierodoties mājsaimniecībā, intervētājs uzrādīs darba apliecību ar fotogrāfiju. CSP garantē iegūtās informācijas konfidencialitāti.

Aptaujā uzdos jautājumus par interneta lietošanas paradumiem, pirkumiem internetā, mākoņpakalpojumu izmantošanu, valsts un pašvaldību e-pakalpojumu izmantošanu, e-prasmēm un drošību internetā. Anketas aizpildīšanai nepieciešamas vidēji 15 minūtes. CSP aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un izmantot iespēju aizpildīt anketu internetā, kā arī sadarboties ar intervētājiem, jo kvalitatīvu datu iegūšanai ir svarīga katra atbilde.

Jau kopš 2004. gada mājsaimniecību interneta lietošanas apsekojums ļauj novērtēt, kā attīstās informācijas sabiedrība Eiropas Savienībā. Apsekojuma rezultāti ļauj izvērtēt “Eiropa 2020” stratēģijas īstenošanas progresu, kur viens no stratēģijas mērķiem ir īpaši ātra platjoslas interneta pieejamība visā valstī.

Galvenie informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) rādītāji mājsaimniecībās 2015. gadā

Interneta lietošanas tendences ir ļoti atšķirīgas dažādos Latvijas reģionos. 2015. gadā fiksētā vai mobilā platjoslas interneta pieslēgums bija 74 % mājsaimniecību. Rīgas un Pierīgas reģionā gandrīz 80 % mājsaimniecību ir platjoslas interneta pieslēgums, bet pārējos Latvijas reģionos – vidēji 70 % mājsaimniecību. Pilsētās platjoslas internets ir pieejams 77 %, bet laukos – 68 % mājsaimniecību.

2015. gadā internets visvairāk bija pieejams Rīgas un Pierīgas reģionā, visaktīvākie interneta lietotāji bija studenti un skolēni.

2015. gadā internetu visbiežāk izmantoja, lai tiešsaistē lasītu ziņas, avīzes un žurnālus (87 % no interneta lietotājiem), kā arī, lai lietotu e-pastu (87 %) un interneta banku (81 %).

2015. gadā 44 % iedzīvotāju izmantoja mobilo internetu ārpus mājām vai darba, kas ir par 12 procentpunktiem vairāk nekā 2013. gadā. Studenti, skolēni, kā arī kopumā jaunieši 16–24 gadu vecumā, ir visaktīvākie mobilo ierīču lietotāji.

Būtiski pieaug mākoņpakalpojumu lietošana – 2015. gadā mākoņpakalpojumus izmantoja 21 % jeb aptuveni viena piektā daļa no visiem iedzīvotājiem, kas ir par 7 procentpunktiem vairāk nekā  2014. gadā.

2015. gadā Latvijas iedzīvotāji aizvien vairāk iepērkas ne tikai citu valstu interneta veikalos, bet arī pašmāju. Latvijas preču un pakalpojumu interneta pārdevējus izvēlējās 76 % no visiem iedzīvotājiem, kas iepērkas internetā.

Par apsekojumu

Apsekojuma Par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanu mājsaimniecībāsgalvenais mērķis ir nodrošināt Latvijas un ārvalstu datu lietotājus ar kvalitatīvu un starptautiski salīdzināmu statistisko informāciju par datoru un interneta lietošanu mājsaimniecībās un tas regulāri notiek visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izmantojot vienotu metodoloģiju. Apsekojumu veic ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu.

Plašāka informācija par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanu mājsaimniecībās pieejama CSP datu bāzē sadaļā „Informācijas tehnoloģijas”.

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča, Kristīne Romanovska
Informācijas un komunikācijas daļa
media [at] csb [dot] gov [dot] lv
tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.twitter.com/csp_latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Tirdzniecības un pakalpojumu statistikas daļa
Nataļja Kaļiņina
Natalja [dot] Kalinina [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr. 67366955