CSP tiekas Baltijas valstu ārējās tirdzniecības statistikas eksperti

17.05.2017

16.-17. maijā Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) telpās notiek trīs Baltijas valstu statistikas iestāžu ekspertu tikšanās par preču ārējās tirdzniecības statistikas aktuālajiem jautājumiem.

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas statistikas eksperti apspriež tādus aktuālus jautājumus kā Padomes un Eiropas Parlamenta regulas projektu par uzņēmējdarbības statistiku, paredzētās mikrodatu apmaiņas sistēmas ieviešanas aspektus, respondentu noslodzes samazināšanas iespējas u.c. jautājumus.

Sanāksme notiek Baltijas valstu statistikas iestāžu 2016.-2017.gada sadarbības programmas ietvaros.