CSP rosina nākamajā tautas skaitīšanā izmantot tikai pieejamos administratīvos datus

16.04.2013

Otrdien, 16. aprīlī, Ministru kabinetā (MK) izskatīts Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) sagatavotais informatīvais ziņojums „Par nākamās, 2021. gada tautas skaitīšanas sagatavošanas pilnveidošanu”. CSP rosina 2021. gada tautas skaitīšanu veikt, izmantojot tikai administratīvos datu avotus un regulārajos CSP veiktajos apsekojumos iegūto informāciju, atsakoties no iedzīvotāju aptaujas internetā vai viņu dzīvesvietās, kā tas tika darīts 2011. gada tautas skaitīšanā.

CSP priekšniece Aija Žīgure norāda: „Pilnībā atsakoties no iedzīvotāju aptaujas internetā un viņu dzīvesvietās, ejam līdzi informācijas sabiedrības laikmetam. Skandināvijas valstīs, tāpat Austrijā, Slovēnijā, kur lielāko daļu statistisko rādītāju iegūst, izmantojot izveidotās reģistru sistēmas, šī pozitīvā pieredze jau ir, un mēs no tās varam mācīties. Svarīgākais ieguvums ilgtermiņā būs finanšu ietaupījums ne tikai nākamās tautas skaitīšanas veikšanā, bet arī regulārās statistikas nodrošināšanā.”

Līdzekļu izlietojums 2011. gada tautas skaitīšanas sagatavošanai, veikšanai, kā arī datu apstrādei un izplatīšanai no 2007. līdz 2013. gadam ir 5,4 milj. latu. Prognozējot ikgadējo inflāciju 3% apmērā, 2021. gada tautas skaitīšanai, ja to veiktu tāpat kā 2011. gadā, saskaņā ar CSP veiktajiem aprēķiniem būtu nepieciešami 7 milj. latu. Savukārt nākamā tautas skaitīšana, izmantojot tikai administratīvos datu avotus, varētu izmaksāt divreiz mazāk – aptuveni 3 milj. latu.

2021. gada tautas skaitīšanas sagatavošanā iesaistītajām ministrijām un institūcijām 2013. gadā plānotie pasākumi jāveic tām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, bet papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršana ilgtermiņa saistībām 2014. un turpmākajiem gadiem jāskata likumprojekta „Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016. gadam” sagatavošanas procesā.

Kā izpētījusi Ekonomikas ministrijas (EM) izveidotā darba grupa, jau šobrīd no tautas skaitīšanas programmā iekļautajiem tematiem atbildes galvenokārt uz iedzīvotājus raksturojošajiem demogrāfiskajiem rādītājiem – dzimumu, vecumu, juridisko ģimenes stāvokli, dzimšanas valsti, valstisko piederību, radnieciskajām attiecībām starp mājsaimniecības locekļiem, saimnieciskās darbības veidu un darbavietas atrašanās vietu ģeogrāfiskā aspektā – ir pilnā apjomā iegūstamas no administratīvajiem datu avotiem.

CSP plāno uzsākt darbu, lai izveidotu statistisko datu noliktavu sociālās statistikas vajadzībām. Paredzēts, ka tajā tiks iekļauti un savstarpēji integrēti datu veidi, kas nepieciešami iedzīvotāju skaita noteikšanai no dažādiem administratīvo datu avotiem, kā arī no CSP veiktajiem apsekojumiem. Šādā datu noliktavā tiks pilnībā nodrošināta personas datu aizsardzība saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Valsts statistikas likumu un Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām. Līdzīgas datu noliktavas sociālās statistikas vajadzībām ir izveidotas Zviedrijā, Norvēģijā, Slovēnijā, Austrijā, Nīderlandē, Igaunijā u.c.

EM izveidotā darba grupa turpinās darbu un sagatavos detalizētu nākamās, 2021. gada tautas skaitīšanas pasākumu plānu, kontrolēs tā izpildi un, sākot ar 2014. gadu, reizi gadā līdz 1. oktobrim iesniegs MK informatīvo ziņojumu par sasniegtajiem rezultātiem. Savukārt CSP turpmāk veiks ikgadēju iedzīvotāju skaita novērtējumu nosūtīšanai Eiropas Savienības institūcijām un Eiropas centrālajai bankai, balstoties uz administratīvajos datu avotos uzkrāto un CSP rīcībā nodoto informāciju.

EM izveidotajā darba grupā piedalās pārstāvji no EM, CSP, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Tieslietu ministrijas, Veselības ministrijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts zemes dienesta, Valsts ieņēmumu dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Nacionālā veselības dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas, Veselības inspekcijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas darba devēju konfederācijas un Datu valsts inspekcijas.

Ar informatīvo ziņojumu var iepazīties MK mājaslapā. Ar 2011. gada tautas skaitīšanas rezultātiem var iepazīties CSP mājaslapā. Tautas skaitīšanas datu vizualizācija pieejama CSP mājaslapā.

 

Sanda Rieksta
CSP sabiedrisko attiecību speciāliste
67366621; 27880666
sanda [dot] rieksta [at] csb [dot] gov [dot] lv
www.csb.gov.lv
 
Twitter: @CSP_Latvija