CSP publicējusi telpiskos iedzīvotāju skaita datus

12.01.2017

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) publicējusi eksperimentālu telpisko statistiku par iedzīvotāju skaitu 1 x 1 km režģa šūnās 2016. gada sākumā.

Telpisko statistiku režģa šūnu detalizācijā CSP iepriekš publicēja, balstoties uz 2011. gada tautas skaitīšanas rezultātiem, kad tika sagatavots 1×1 km režģa pārklājums Latvijas teritorijai un 100 × 100 m režģa pārklājums republikas pilsētām.

Publicētie dati par 2016. gadu nodrošina iespēju analizēt situācijas attīstību un vērtēt iedzīvotāju skaita izmaiņas teritorijās, kas ir mazākas par pilsētu vai novada teritoriālo vienību.

Publicētas arī kartes, kas attēlo iedzīvotāju blīvumu un skaita izmaiņas 2011.-2016. gadā:

Šādus detalizētus telpiskos datus var lietot gan pašvaldību, gan citi ar teritoriju plānošanu saistīti speciālisti, kā arī pētnieki, studenti un citi datu lietotāji. Jaunie telpiskie dati skatāmi ej.uz/rezgis

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija