CSP priekšniece A. Žīgure piedalās ANO Statistikas komisijas 47. sesijā

10.03.2016

2016. gada 8.  – 12. martā Centrālās statistikas pārvaldes priekšniece Aija Žīgure pārstāv Latviju Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Statistikas komisijas 47. sesijā. Viens no galvenajiem diskusiju tematiem ir indikatoru saraksts Ilgtspējīgas attīstības mērķu izpildes novērtēšanai, kuru plānots apstiprināt sesijas laikā.

ANO Statistikas komisija ir pasaulē augstākā lēmējinstitūcija statistikas jautājumos. Tā koordinē starptautisko sadarbību statistikas jomā, statistikas standartu un metodoloģijas izstrādi, kā arī to īstenošanu nacionālā un starptautiskā līmenī. Komisijas dalībvalstis pārstāv nacionālo statistikas iestāžu vadītāji. No 2016. gada 1. janvāra līdz 2019. gada beigām Latvija rotācijas kārtībā ir ievēlēta Statistikas komisijā biedra statusā. Dalība ANO Statistikas komisijā paredz darboties aktuālo problēmu risinājumu meklēšanā, sniegt attiecīgo statistikas jomu speciālistu profesionālo vērtējumu par svarīgākajiem dokumentiem un pētījumu rezultātiem.

Pēc ANO Statistikas nodaļas rekomendācijas ANO 47. Statistikas komisijas sesijas laikā ziņotāja pienākumus Komisijas birojā veiks Centrālās statistikas pārvaldes priekšniece Aija Žīgure. Komisijas biroja ziņotājs aktīvi piedalās sesijās un sniedz priekšlikumus Komisijas sesijas secinājumu sagatavošanā, un sesijas noslēgumā prezentē secinājumu projektu, uzklausa sesijas dalībnieku komentārus secinājumu gala versijas sagatavošanai.

Plašāka informācija par ANO Statistikas komisijas 47. sesiju vietnē http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča, Kristīne Romanovska
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija