CSP priekšniece piedalās Eiropas Statistiķu konferencē

16.06.2015

2015. gada 15. – 17. jūnijā Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) priekšniece Aija Žīgure piedalās ikgadējā Eiropas Statistiķu konferences plenārsesijā, kurā noris darbs pie Konferences Biroja izveides. CSP priekšnieces atbildībā ir uzrunāt Konferences dalībvalstu statistikas iestāžu vadītājus, lai noskaidrotu viedokli par izvirzītajiem Biroja biedru kandidātiem. Aija Žīgure ziņos par aptaujas rezultātiem Konferences noslēgumā 17. jūnijā pirms balsojuma par jauno Biroja sastāvu.

Konferences Biroja biedrus ievēl uz diviem gadiem, un šī gada jūnijā beidzas līdzšinējo biedru pilnvaras. Saskaņā ar Biroja nolikumu ir izvirzīti astoņi biedru kandidāti – seši no ANO EEK reģiona valstīm un divi no ārpus ANO EEK reģiona valstīm.

Biroja uzdevums ir vadīt Konferences darbu un izvērtēt Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomiskās komisijas (ANO EEK) statistikas darba programmu, veikt padziļinātus pētījumus konkrētās statistikas jomās, organizēt ekspertu grupu darbu statistikas metodoloģijas attīstības jautājumu risināšanai, kā arī piedalīties Eiropas Statistiķu konferences darba sagatavošanā.

Eiropas Statistiķu konference ir platforma diskusijām ANO EEK reģionā, lai pārrunātu aktuālus jautājumus statistikas jomā, jaunās metodoloģiskās vadlīnijas un rekomendācijas nacionālās statistikas uzlabošanai un starptautiskās salīdzināmības veicināšanai. Šī gada konferences darbs organizēts divās sesijās: oficiālās statistikas atbilde ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko organizē Šveice, Francija un Zviedrija; statistiskās ražošanas un pakalpojumu modernizācija un efektivitātes vadība, ko organizē Īrija, Itālija un Somija.

 

Papildu informācija:
Eiropas Savienības lietu koordinācijas daļa
Ieva Zemeskalna
Tālr.: 67366602