CSP pārstāvji piedalījās ES prezidentūras trio pārņemšanas sanāksmē Atēnās

07.07.2014

2014.gada 24.jūnijā Atēnās CSP prezidentūras komanda priekšnieces Aijas Žīgures vadībā piedalījās prezidentūras trio pārņemšanas sanāksmē. Tās mērķis bija nodrošināt vienmērīgu pāreju Eiropas Savienības (ES) Padomes statistikas darba grupas vadīšanā.

Trio pārņemšanas sanāksme ir tradīciju turpināšana statistikas jomā, kad aizejošā prezidentūras trio – Īrijas, Lietuvas un Grieķijas – un nākamā prezidentūras trio – Itālijas, Latvijas un Luksemburgas – statistikas iestāžu pārstāvji, kā arī ES statistikas biroja (Eurostat) pārstāvji tiekas, lai pārrunātu šī brīža situāciju par katru no Padomes līmenī izskatāmajiem tiesību aktu projektiem statistikas jomā.

Darba kārtība ietvēra prezentācijas par prezidentūras trio darba virzību, kā arī pieredzes apmaiņu Padomes statistikas darba grupas vadīšanā prezidentūras laikā.