CSP martā uzsāks gadskārtējo ienākumu un dzīves apstākļu apsekojumu

25.02.2014

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) martā jau desmito reizi uzsāks gadskārtējo iedzīvotāju ienākumu un dzīves apstākļu apsekojumu. Tas norisināsies no marta līdz jūnijam, un šajā laikā paredzēts apsekot 8,5 tūkstošus mājsaimniecību, individuāli aptaujājot 12 tūkstošus iedzīvotāju, sākot no 16 gadiem.

Apsekojuma mērķis ir iegūt visaptverošu informāciju par Latvijas iedzīvotāju ienākumiem un dzīves apstākļiem, kā arī materiālās nenodrošinātības un sociālās atstumtības risku. Iedzīvotājiem tiks uzdoti jautājumi par mājsaimniecības sastāvu un tās locekļu sociālekonomisko raksturojumu, mājokļa apstākļiem, ienākumiem, veselības stāvokļa pašvērtējumu, sociālās atstumtības un materiālās nenodrošinātības riskiem u.c.

Katru gadu apsekojumā iekļauj arī mainīgus papildjautājumus par aktuāliem tematiem. Šogad tie būs papildu jautājumi par materiālo nenodrošinātību, t.sk. par bērnu materiālo nenodrošinātību.

Apsekojumu veiks CSP intervētāji vai nu klātienes intervijās respondentu dzīvesvietā, vai pa telefonu. Pirms intervētāja ierašanās vai pirms telefonintervijas izlasē iekļautās mājsaimniecības saņems informatīvu CSP vēstuli par plānoto intervijas datumu. Vēstulē būs norādīti tālruņa numuri papildu informācijas saņemšanai.

Šāds apsekojums regulāri notiek visās Eiropas Savienības dalībvalstīs1, izmantojot vienotu apsekojuma metodoloģiju. Iegūtā informācija tiek izmantota statistiskiem mērķiem kopsavilkuma veidā. CSP garantē iegūtas informācijas konfidencialitāti.

Vairāk lasi http://ej.uz/silc

 

Papildu informācija:
Viktors Veretjanovs
Sociālās statistikas departamenta
Ienākumu un dzīves apstākļu statistikas daļa
tālrunis 67366609

 

1 EU-SILC – EU Statistics on Income and Living Conditions