CSP datubāzēs no 1.oktobra lati un eiro

01.10.2013

Sākot ar 1.oktobri, Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datubāzēs dati ir izteikti gan latos, gan eiro. Tādējādi CSP nodrošina statistisko datu paralēlās atspoguļošanas periodu trīs mēnešus pirms eiro ieviešanas dienas 2014. gada 1. janvārī. Dati eiro ir pārrēķināti pēc fiksētā lata un eiro maiņas kursa 0,702804. Tāpēc pēc fiksētā kursa pārrēķinātie dati var nesakrist ar senāk publicētajiem datiem, kuros izmantots peldošais maiņas kurss. Tāpat iespējamas nesakritības ar starptautisko organizāciju, piemēram, ES statistikas biroja Eurostat publicētajiem datiem, kuros izmantots peldošais kurss.

Dati abās valūtās jau no 1. oktobra ir pieejami kā ilgtermiņa (gada), tā īstermiņa (mēneša, ceturkšņa) datubāzēs. Šādi CSP dati, piemēram, ir iekšzemes kopprodukts, nefinanšu investīcijas, komersantu finansiālie rādītāji, vispārējās valdības sektora rādītāji, vidējā darba samaksa u.c.

Arī visos īstermiņa (mēneša) CSP datos jau 1. oktobrī dati ir pieejami abās valūtās – latos un eiro. Īstermiņa dati, kurus atjaunos pēc 1.oktobra, datubāzēs turpmāk tiks ievietoti vienlaicīgi abās valūtās – latos un eiro.

Sākot ar pirmo eiro ieviešanas dienu nākamā gada 1. janvārī, CSP datubāzēs joprojām dati būs publicēti abās valūtās – eiro un latos. Tādējādi statistisko datu paralēlās atspoguļošanas periods CSP datubāzēs turpināsies arī 2014. gadā. Latu sērijas datubāzēs tiks saglabātas līdz paralēlās atspoguļošanas perioda beigām. Pēc tam dati latos vairs nebūs publiski pieejami.

Tādu pat pieeju – datu paralēlo atspoguļošanu – CSP izmantos arī medijiem izplatītajā informācijā. Savukārt CSP sagatavotajos un izplatītajos informatīvajos izdevumos, kā statistikas ikmēneša biļetenos, statistikas gadagrāmatā un citos tematiskajos izdevumus dati līdz šā gada beigām būs latos, bet no nākamā gada janvāra – eiro.

Vienlaicīgi ar datiem abās valūtās CSP datubāzes 1. oktobrī ir pieejamas uzlabotā versijā, kurā salīdzinājumā ar līdzšinējo versiju būs pieejama daudz plašāka grafiku izvēle, turklāt ērtai grafiku lietošanai word un citos  dokumentos grafikus varēs saglabāt jpg formātā. Bez tam visas datu tabulas vienlaicīgi ir pieejamas divās valodās – latviešu un angļu. Lietotājs var jebkurā brīdī ērti pārslēgties no vienas valodas uz otru. Tāpat atlasītos datu tabulas rādītājus var sakārtot augošā vai dilstošā secībā, tādējādi ir redzama tendence vēl pirms grafika izveides vai pāriešanas excel formātā.

 

 

Sanda Rieksta
CSP sabiedrisko attiecību speciāliste
67366621; 27880666
sanda [dot] rieksta [at] csb [dot] gov [dot] lv
www.csb.gov.lv 
Twitter: @CSP_Latvija