CSP aptaujās iedzīvotājus par datoru un interneta lietošanu

17.01.2017

18. janvārī Centrālā statistikas pārvalde (CSP) uzsāk ikgadējo iedzīvotāju aptauju par datoru un interneta lietošanas paradumiem 2017. gadā. Aptaujā noskaidros, kādas ir iedzīvotāju e-prasmes, kādiem nolūkiem ikdienā tiek izmantots internets, kādas ierīces un tehnoloģijas tiek izmantotas.

Aptaujā aicināti piedalīties tikai tie iedzīvotāji, kuri saņēmuši CSP uzaicinājuma vēstuli. Līdz 7. februārim iedzīvotāji varēs aizpildīt aptaujas anketu tiešsaistē CSP vietnē https://e.csb.gov.lv. Respondentu konsultācijām no 18. janvāra līdz 7. februārim darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 darbosies informatīvais tālrunis – 67366955 un e-pasts – iktapsekojums [at] csb [dot] gov [dot] lv.

Ja respondents nebūs aizpildījis anketu tiešsaistē, no 20. februāra līdz 12. jūnijam CSP intervētājs ar to sazināsies pa tālruni vai ieradīsies klātienē respondenta deklarētajā adresē. Ierodoties klātienē, intervētājs uzrādīs darba apliecību ar fotogrāfiju.

Plānots aptaujāt aptuveni 9 tūkstošus iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 74 gadiem. Iegūtā informācija tiks izmantota tikai apkopotā veidā statistiskiem mērķiem. CSP garantē personas datu konfidencialitāti, un iegūtā informācija tiks izmantota tikai apkopotā veidā. Statistikas likums aizliedz nodot respondentu sniegto individuālo informāciju citām iestādēm vai organizācijām.

CSP aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un izmantot iespēju aizpildīt anketu internetā, kā arī sadarboties ar intervētājiem, jo kvalitatīvu datu iegūšanai ir svarīga katra atbilde.

Iedzīvotāju interneta lietošanas apsekojums notiek jau kopš 2004. gada, un tā rezultāti ļauj novērtēt, kā attīstās informācijas sabiedrība Latvijā, kā tiek īstenota stratēģija “Eiropa 2020” , kuras viens no mērķiem ir īpaši ātras platjoslas interneta pieejamības nodrošināšana visā valstī.

2016. gada aptaujas galvenie rezultāti:

  • fiksētā vai mobilā platjoslas interneta pieslēgums bija 75 % Latvijas iedzīvotāju. Rīgas un Pierīgas reģionā gandrīz 80 % iedzīvotāju ir platjoslas interneta pieslēgums, bet pārējos Latvijas reģionos – vidēji 71 % iedzīvotāju. Pilsētās platjoslas internets ir pieejams 77 %, bet laukos – 71 % iedzīvotāju;
  • visaktīvākie interneta lietotāji bija jaunieši vecumā no 16 līdz 24 gadiem – 99,6 %;
  • internetu visbiežāk izmantoja, lai lietotu e-pastu (86 % no interneta lietotājiem), lai tiešsaistē lasītu ziņas, avīzes un žurnālus (84 %) un lietotu interneta banku (76 %);
  • 44 % no Latvijas iedzīvotājiem ir pirkuši preces vai pasūtījuši pakalpojumus internetā.

Plašāka informācija par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanu mājsaimniecībās pieejama CSP datubāzē „Zinātne un tehnoloģijas”.

 

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija