CSP aptaujā par dzīves kvalitāti pilsētās internetā visaktīvāk atbildējuši jelgavnieki

04.01.2017

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) decembrī uzsāktajā aptaujā par dzīves kvalitāti pilsētās, kurā piedalās iedzīvotāji no Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras un Ventspils, visaktīvākie atbildētāji līdz šim bijuši jelgavnieki, bet viskūtrākie ir Daugavpils iedzīvotāji. Arī Rēzeknes un Valmieras iedzīvotāji aktīvāk atsaukušies iespējai atbildes sniegt tiešsaistē, mazāk šo iespēju izmanto Ventspilī, Liepājā, Jūrmalā un Jēkabpilī.

Interneta iespējas izmanto arī seniori. Visvecākajai tiešsaistē atbildējušajai personai ir 80 gadi, un tā ir no Rēzeknes. Diviem respondentiem no Valmieras ir 78 un 76 gadi.

Anketas aizpildīšanai atkarībā no interneta prasmēm vidēji tiek patērēts no 6 līdz 25 minūtēm, atsevišķos gadījumos ilgāk. Aptauja ir jāaizpilda tikai tiem iedzīvotājiem, kuri saņēmuši CSP vēstuli vai atgādinājumu.

CSP jau ziņoja par uzsākto aptauju “Dzīves kvalitāte pilsētās”, kurā iegūs iedzīvotāju vērtējumu par dzīves kvalitāti republikas nozīmes pilsētās, izņemot Rīgu. Iedzīvotājiem jautā par apmierinātību ar sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti, nodarbinātību, ikdienas pārvietošanās paradumiem un dzīves apstākļiem pilsētā kopumā.

Aptaujas anketu elektroniski vēl var aizpildīt līdz 15. janvārim CSP vietnē https://e.csb.gov.lv. Pamācība aptaujas aizpildīšanai pieejama www.csb.gov.lv/dz. Aptaujas laikā darbojas bezmaksas konsultatīvais tālrunis 80000098 (darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00) un e-pasts aptauja [at] csb [dot] gov [dot] lv.

No 16. janvāra līdz 28. februārim CSP intervētāji aptaujās pārējos respondentus telefonintervijā vai klātienē.

Publicētos rezultātus pilsētu attīstības plānošanas speciālisti varēs izmantot problēmu identificēšanā un pašvaldības sniegto pakalpojumu pilnveidošanā. Aptauja ir veidota, lai novērtējumu varētu iegūt arī par pilsētu daļām.CSP garantē personas datu konfidencialitāti, un iegūtā informācija tiks izmantota tikai apkopotā veidā.

Līdzīga aptauja veikta 2015. gadā Rīgā un citās lielākajās Eiropas Savienības pilsētās. Aptaujas rezultāti rādīja, ka 2015. gadā, salīdzinot ar 2012. gadu, Rīgā būtiski pieauga iedzīvotāju apmierinātība ar savas mājsaimniecības finansiālo situāciju (kāpums par 19 procentpunktiem), darbu (par 17 procentpunktiem) un drošību pilsētā (par 15 procentpunktiem). Tajā pašā laikā no visiem Rīgas iedzīvotājiem 38 % norādīja, ka neuzticas savā apkaimē dzīvojošajiem līdzcilvēkiem.

Negatīvas izmaiņas bija vērojamas Rīgas iedzīvotāju vērtējumā par sabiedrisko transportu, kas bija par 14 procentpunktiem zemāks nekā 2012. gadā. Rīga saņēma vienu no zemākajiem iedzīvotāju vērtējumiem starp Eiropas Savienības pilsētām par rīcību klimatu pārmaiņu ierobežošana (enerģijas efektivitāte, videi draudzīgs transports) – 58 % iedzīvotāju uzskata, ka Rīgā netiek pietiekami risinātas šīs problēmas. Vēl lielāka iedzīvotāju neapmierinātība bija Madridē (63 %), Palermo (61 %), Atēnās (60 %).

 

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija