CSP aprīlī uzsāks gadskārtējo apsekojumu par datoru un interneta lietošanu mājsaimniecībās

31.03.2014

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) 1.aprīlī jau desmito reizi uzsāks ikgadējo apsekojumu par datoru un interneta lietošanu mājsaimniecībās. Tas ilgs līdz jūnijam, un šajā laikā paredzēts aptaujāt 5,5 tūkstošus mājsaimniecību, individuāli izvaicājot iedzīvotājus no 16 līdz 74 gadiem. Adreses izvēlētas ar nejaušās gadījuma izlases metodi.

CSP iedzīvotājus iztaujās gan par datora un interneta lietošanu, gan par mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošanu. Jautājumi par mākoņdatošanu galvenokārt attiecas uz failu uzglabāšanas pakalpojumu izmantošanu internetā personiskiem mērķiem.

Apsekojumu veiks CSP intervētāji vai nu klātienes intervijās respondentu dzīvesvietā, vai pa telefonu. Pirms aptaujas veikšanas izlasē iekļautās mājsaimniecības saņems informatīvu CSP vēstuli. Atkarībā no vēstulē norādītā intervijas veida CSP intervētājs piezvanīs vai, ierodoties mājsaimniecībā, uzrādīs darba apliecību ar fotogrāfiju. Klātienes interviju gadījumā respondents, zvanot uz vēstulē norādīto tālruņa numuru, var norunāt sev izdevīgāku tikšanās laiku. Ierodoties mājsaimniecībā, intervētājs uzrādīs darba apliecību ar fotogrāfiju. Aptaujas ilgums katrai personai ir aptuveni 10 minūtes.

Jau oktobra sākumā ikviens interesents varēs iepazīties ar šīs aptaujas rezultātiem. Tie nodrošinās Latvijas un ārvalstu datu lietotājus ar kvalitatīvu un starptautiski salīdzināmu informāciju par datoru un interneta lietošanu mājsaimniecībās. Tāpat šos rezultātus izmantos informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozares attīstības plānošanā.

Šāds apsekojums regulāri notiek visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izmantojot vienotu apsekojuma metodoloģiju. Iegūtā informācija tiek izmantota statistiskiem mērķiem kopsavilkuma veidā. CSP garantē iegūtās informācijas konfidencialitāti atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam un Valsts statistikas likumam.

Iepriekšējo gadu apsekojumu rezultāti skatāmi CSP publikācijā “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošana mājsaimniecībās 2013.gadā”, CSP datubāzēs un Latvijas statistikas gadagrāmatā. IKT statistikas dati ir pieejami arī Eiropas Savienības statistikas biroja Eurostat datubāzēs (epp.eurostat.ec.europa.eu).

CSP aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un aktīvi sadarboties ar intervētājiem, jo kvalitatīvu datu iegūšanai ir svarīga katra iedzīvotāja atbilde!

Apsekojums tiks veikts ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu.

Vairāk lasi ej.uz/IKT_2014

 

 

Papildu informācija:
Tirdzniecības un pakalpojumu statistikas daļa
Tālr. 67366955
Nataļja Kaļiņina