Centrālajā statistikas pārvaldē notiks ES Statistikas biroja Eurostat detalizētā ekspertīze

29.09.2014
No 29. septembra līdz 3. oktobrim Centrālajā statistikas pārvaldē (CSP) notiks detalizētā ekspertīze pēc Eiropas Savienības Statistikas biroja Eurostat iniciatīvas. Ekspertīzes mērķis ir izvērtēt nacionālās statistikas sistēmas atbilstību Eiropas Statistikas Prakses kodeksa principiem.
 
Latvijā detalizētā ekspertīze skar CSP un vēl 2 izvēlētas nacionālās iestādes, kas ražo Eiropas statistiku - Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtu (LVAEI) un Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC).
 
Ekspertīzes laikā 3 eksperti un Eurostat novērotājs tiksies ar CSP, LVAEI, SPKC darbiniekiem, respondentiem, datu lietotājiem, akadēmiskās vides un mediju pārstāvjiem. 
Detalizētā ekspertīze norisināsies vairākos etapos:
  1. etapā Eiropas statistiku ražojošās iestādes (CSP, LVAEI, SPKC) aizpilda pašnovērtējuma anketas;
  2. etapā nacionālā statistikas iestāde (CSP) sagatavo un nosūta savu iestādi un visu nacionālo statistikas sistēmu raksturojošos dokumentus un situācijas aprakstu;
  3. etapā notiek detalizētā ekspertīze;
  4. etapā tiek sagatavoti un saskaņoti detalizētās ekspertīzes ziņojumi, un noteiktas uzlabojumu darbības.
Pēc vizītes tiks sagatavots ziņojums, kurs būs pieejams Eurostat un CSP mājas lapā.
 
Eiropas Statistikas prakses kodeksa pamatā ir 15 principi, kuri attiecas uz institucionālo vidi, statistikas sagatavošanas procesiem un statistikas rezultātiem. Katram principam ir izveidots rādītāju kopums, kuros atspoguļota labā prakse un kurus izmanto kā atsauci ziņošanai par kodeksa ieviešanu. Eiropas statistikas kvalitātes kritēriji ir noteikti regulā par Eiropas statistiku. Prakses kodeksa principi un vispārējie kvalitātes vadības principi veido kopēju kvalitātes ietvaru Eiropas Statistikas sistēmā.
 

Papildu informācija:
Anete Ugaine
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67366621; 27880666

 

Beāte Danusēviča
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 29719845, 67366924