Centrālā statistikas pārvalde uzsāk jaunu apsekojumu

04.09.2012

Centrālā statistikas pārvalde uzsāk EIROPAS VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS IEKĻAUŠANAS APSEKOJUMU. Šāds apsekojums vienlaicīgi tiek veikts visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī Islandē un Norvēģijā.  

Apsekojuma mērķis ir iegūt informāciju par Latvijas iedzīvotāju  iespējām veikt dažādas ikdienas aktivitātes un par iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskās dzīves norisēs. Apsekojumā iekļauti arī jautājumi par ierobežojumiem, ar kuriem personas saskaras dažādās dzīves jomās, piemēram transporta pieejamība, izglītības ieguves iespējas, nodarbinātības problēmu risināšana, interneta lietošanas iespējas u.c.

Apsekojumā tiks iesaistīti 10,7 tūkst. respondentu, kuri vecāki par  15 gadiem. Uzsākot apsekojumu, tiem iedzīvotājiem, kuri iekļauti apsekojuma izlasē, tiks nosūtīta  vēstule, kurā iekļauta informācija par iespējamo intervētāja ierašanās laiku.

Apsekojumā iegūtie dati tiks izmantoti sociālekonomiskās politikas plānošanai katrā dalībvalstī un Eiropas Savienībā kopumā.

 

Sagatavojusi kultūras, izglītības, zinātnes un veselības statistikas daļa
Tālr.67366742
Anna Kluša