Centrālā statistikas pārvalde turpina pētīt Latvijas iedzīvotāju ienākumus un dzīves apstākļus

06.04.2010

Šī gada marta otrajā pusē visā Latvijas teritorijā Centrālā statistikas pārvalde (CSP) uzsāks jau sesto pēc kārtas apsekojumu “Kopienas statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (saīsināti no angļu valodas – EU-SILC)”. Šis apsekojums regulāri notiek visās Eiropas Savienības dalībvalstīs izmantojot vienotu apsekojuma metodoloģiju. Apsekojuma mērķis ir iegūt precīzu un visaptverošu informāciju par Latvijas iedzīvotāju ienākumiem un dzīves apstākļiem, sociālās atstumtības riskiem ne tikai sabiedrībā kopumā, bet arī tās atsevišķās, bet pietiekami tipiskās iedzīvotāju grupās (strādājošie, pensionāri, ģimenes ar un bez bērniem u.tml.).

2005.-2009.gadā veikto apsekojumu dati tiek izmantoti kā Latvijā, tā arī Eiropas Savienības institūcijās. Sevišķa vērība tiek pievērsta dažādiem nabadzības un materiālās nenodrošinātības aspektiem.

2005.-2009.gadā veikto apsekojumu dati tiek plaši izmantoti kā Latvijā, tā arī Eiropas Savienības institūcijās, jo Eiropas Savienība un tās dalībvalstis ir stingri apņēmušās risināt nabadzības un sociālās atstumtības problēmas. Tieši EU-SILC apsekojumā sevišķa vērība tiek pievērsta dažādiem nabadzības un materiālās nenodrošinātības aspektiem[1]. CSP arī informē, ka pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada lēmumu 2010.gads ir pasludināts par Eiropas gadu, kurā ļoti liela vērība tiks pievērsta nabadzības un sociālās atstumtības samazināšanai. Līdz ar to šogad nepieciešamība pēc EU-SILC apsekojuma datiem pieaugs vēl vairāk.

Daļa mājsaimniecību, kas piedalījās iepriekšējo gadu apsekojumos, šogad tiks aptaujātas atkārtoti, bet daļa mājsaimniecību iekļautas apsekojumā pirmo reizi. Atkārtotās intervijas nepieciešamas, jo šī apsekojuma mērķis ir novērot galveno dzīves apstākļu raksturojošo rādītāju izmaiņas vairāku gadu garumā. Tas ļaus noskaidrot galvenos nosacījumus, pie kuriem iedzīvotāju labklājības līmenis pieaug, vai tieši pretēji – samazinās.

EU-SILC apsekojumā iekļauti šādi jautājumi:

- mājokļa apstākļi, tā izmaksas;
- nodarbinātība;
- bērnu vecumā līdz 12 gadiem aprūpes problēmas;
- mājsaimniecības ienākumi;
- mājsaimniecības nodrošinātība ar ikdienai nepieciešamām sadzīves precēm;
- mājsaimniecību spēja segt dažādas izmaksas, kā arī maksājumus, kas saistīti ar mājokli;
- mājsaimniecības locekļu izglītības līmenis;
- veselības apstākļi un pieejamība medicīnas pakalpojumiem u.c.

Katru gadu EU-SILC apsekojumā tiek iekļauts papildus jautājumus bloks par aktuālām tēmām (moduļiem), kas katru gadu mainās. Šogad tā būs ienākumu sadale mājsaimniecībā.

EU-SILC apsekojumu veiks CSP intervētāju dienests.

Tiks izmantoti divi interviju veidi – intervētāji vai nu ieradīsies pie respondentiem viņu dzīves vietā, vai arī intervija tiks veikta pa telefonu.

Pirms intervētāja, vai telefonintervijas, mājsaimniecībām tiks nosūtīta vēstule, kurā informēs par plānoto intervijas datumu. Informatīvajā vēstulē būs norādīti tālruņa numuri, zvanot pa kuriem varēs iegūt papildus informāciju.

Apsekojums ir jau uzsākts un intervētāji šo darbu pabeigs līdz jūlija beigām.

Lai saīsinātu intervijas ilgumu, CSP izmantos dažādu valsts institūciju rīcībā esošo reģistru datus.

Saskaņā ar Latvijas un ES individuālo datu aizsardzības likumiem respondentu sniegtā informācija netiks publiskota, bet tiks izmantota tikai vispārīgā, apkopotā veidā, kas pilnībā izslēgs iespēju identificēt katra atsevišķi ņemta iedzīvotāja sniegtos datus.

 

Sagatavojusi Ienākumu un dzīves apstākļu statistikas daļa
Intars Abražuns
Tālr. 67366996


[1]Plašāka informācija ir pieejama CSP mājas lapā:

- par nabadzības indikatoriem:
http://data.csb.gov.lv/DATABASE/Iedzsoc/Ikgadējie%20statistikas%20dati/Monetārās%20nabadzības%20un%20ienākumu%20nevienlīdzības%20indikatori/Monetārās%20nabadzības%20un%20ienākumu%20nevienlīdzības%20indikatori.asp

- par mājsaimniecību ienākumiem:
http://data.csb.gov.lv/DATABASE/Iedzsoc/Ikgadējie%20statistikas%20dati/Iedzīvotāju%20ieņēmumi/Iedzīvotāju%20ieņēmumi.asp