Centrālā statistikas pārvalde turpina pētīt Latvijas iedzīvotāju ienākumus un dzīves apstākļus

26.02.2007

Eiropas Savienība no dalībvalstīm prasa ne vien iedarbīgas sociālās politikas īstenošanu, lai paaugstinātu iedzīvotāju dzīves līmeni, bet arī kompleksu pieeju tā pētīšanā. Tāpēc ir svarīgi iegūt precīzu un visaptverošu informāciju par Latvijas iedzīvotāju dzīves apstākļiem, ne tikai sabiedrībā kopumā, bet arī tās atsevišķās, bet pietiekami tipiskās grupās (strādājošie, pensionāri, ģimenes ar un bez bērniem u.tml.). 2005.g. veiktā pētījuma dati pašlaik jau tiek izmantoti kā Latvijā, tā arī Eiropas Komisijā un sevišķa uzmanība tiek pievērsta dažādiem nabadzības un sociālās atstumtības riskiem.

Šā gada februāra beigās visā Latvijas teritorijā Centrālā statistikas pārvalde uzsāks jau trešo apsekojumu “Kopienas Statistika par iedzīvotāju ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC)”. Šis apsekojums šogad notiks nu jau visās 27 Eiropas Savienības dalībvalstīs. Daļa mājsaimniecību, kas piedalījās 2005.g. un 2006.g. apsekojumā tiks aptaujātas atkārtoti, bet viena ceturtā daļa tiks atlasīta pirmo reizi. Tas ir tāpēc, ka šā apsekojuma mērķis ir novērot galveno dzīves apstākļu raksturojošo rādītāju izmaiņas vairāku gadu garumā. Tas ļaus noskaidrot galvenos nosacījumus, pie kuriem iedzīvotāju labklājības līmenis pieaug, vai tieši pretēji – samazinās. Pētījuma datu analīzi veiks zinātnieki, kā arī valsts institūcijas, lai izstrādātu konkrētus pasākumus nabadzības un sociālās atstumtības novēršanai, nodarbinātības un ģimeņu politikas pilnveidošanai.

EU-SILC ir statistika, kas tiek apkopota pēc vienotām metodēm un definīcijām, kas savukārt nodrošinās datu salīdzināmību starp ES valstīm. Tāpēc EU-SILC sagatavošanā un īstenošanā liela vērība tiek pievērsta augstiem statistikas kvalitātes standartiem.

Šajā apsekojumā statistiķi pētīs šādus jautājumus:

- Mājokļa apstākļi, tā izmaksas;

- Izglītības līmenis;

- Nodarbinātība;

- Mājsaimniecības ienākumi;

- Mājsaimniecības nodrošinātība ar ikdienai nepieciešamām sadzīves precēm;

- Mājsaimniecību spēja segt dažādus izmaksas, kā arī maksājumus, kas saistīti ar mājokli;

- Veselības apstākļi un pieejamība medicīnas pakalpojumiem u.c.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1177/2003 nosaka, kaLatvijā pavisam ir jāapseko vismaz 3750 mājsaimniecības un 7650 to sastāvā esošie 16 gadi un vecāki mājsaimniecības locekļi.Mājsaimniecības, kas piedalīsies apsekojumā pirmo reizi, tiks atlasītas visā Latvijas teritorijā ar nejaušas gadījuma izlases metodi.

EU-SILC apsekojumu veiks CSP intervētāju dienests. Pirms intervētāja ierašanās izlasē iekļuvušajām mājsaimniecībām tiks nosūtīta vēstule, kurā informēs par apsekojumu, tā mērķiem un plānoto intervijas datumu. Informatīvajā vēstulē būs norādīti tālruņa numuri, zvanot pa kuriem varēs iegūt papildus informāciju.

Sakarā ar to, ka apsekojamo mājsaimniecību kopums ir ievērojams, apsekojums, kas sāksies februāra nogalē turpināsies līdz vasaras beigām. Ierodoties mājsaimniecībā, intervētājs uzrādīs dienesta apliecību ar fotogrāfiju un uzdos aptaujas anketā paredzētos jautājumus. Respondentu sniegtās atbildēs uz anketās ietvertajiem jautājumiem intervētāji ievadīs portatīvajā datorā. Katrā izlasē iekļuvusī mājsaimniecība gada laikā tiks apmeklēta tikai vienu reizi un atbildes uz jautājumiem neaizņems daudz laika.

Saskaņā ar Latvijas un ES individuālo datu aizsardzības likumiem respondentu sniegtā informācija netiks publiskota, bet izmantota tikai vispārīgā, apkopotā veidā, kas pilnībā izslēgs iespēju identificēt katra atsevišķi ņemta iedzīvotāja sniegtos datus.

Ar nolūku samazināt respondentiem uzdodamo jautājumu skaitu, Centrālā statistikas pārvalde turpmākajos gados grasās izmantot dažādu valsts institūciju rīcībā esošo reģistru datus.

Sagatavojusi Mājsaimniecību budžetu statistikas daļa
Tālr. 7366996
Intars Abražuns