Centrālā statistikas pārvalde turpina pētīt Latvijas iedzīvotāju ienākumus un dzīves apstākļus

04.04.2008

Eiropas Savienība no tās dalībvalstīm prasa ne vien iedarbīgas sociālās politikas īstenošanu, lai paaugstinātu iedzīvotāju dzīves līmeni, bet arī kompleksu pieeju tās pētīšanā.

Šī gada aprīļa pirmajā pusē visā Latvijas teritorijā Centrālā statistikas pārvalde (CSP) uzsāks jau ceturto apsekojumu “Kopienas Statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem” (saīsināti no angļu valodas – EU-SILC). Šis apsekojums notiek katrā Eiropas Savienības dalībvalstī pēc vienotām metodēm un definīcijām. Apsekojuma mērķis ir iegūt precīzu un visaptverošu informāciju par Latvijas iedzīvotāju ienākumiem un dzīves apstākļiem, sociālās atstumtības riskiem ne tikai sabiedrībā kopumā, bet arī tās atsevišķās, bet pietiekami tipiskās grupās (strādājošie, pensionāri, ģimenes ar un bez bērniem u.tml.).

2005. un 2006.gadā veikto apsekojumu dati pašlaik jau tiek izmantoti kā Latvijā, tā arī Eiropas Komisijā un sevišķa uzmanība tiek pievērsta dažādiem nabadzības un sociālās atstumtības aspektiem. 2006.gadā veiktā apsekojuma dati liecina, ka mūsu valstī ir pieaugusi sociālā nevienlīdzība un nabadzības riska indekss1.

Daļa mājsaimniecību, kas piedalījās iepriekšējo gadu apsekojumos, šogad tiks aptaujātas atkārtoti, bet viena ceturtā daļa tiks atlasīta no jauna. Mājsaimniecības, kas piedalīsies apsekojumā pirmo reizi, ir atlasītas visā Latvijas teritorijā ar nejaušas gadījuma izlases metodi. Tas ir tāpēc, ka šā apsekojuma mērķis ir novērot galveno dzīves apstākļu raksturojošo rādītāju izmaiņas vairāku gadu garumā. Tas ļaus noskaidrot galvenos nosacījumus, pie kuriem iedzīvotāju labklājības līmenis pieaug, vai tieši pretēji – samazinās.

EU-SILC apsekojumā iekļauti šādi jautājumi:

- mājokļa apstākļi, tā izmaksas;

- nodarbinātība;

- bērnu vecumā līdz 12 gadiem aprūpes problēmas;

- mājsaimniecības ienākumi;

- mājsaimniecības nodrošinātība ar ikdienai nepieciešamām sadzīves precēm;

- mājsaimniecību spēja segt dažādus izmaksas, kā arī maksājumus, kas saistīti ar mājokli;

- mājsaimniecību; spēja segt dažādas finansiālās saistības un to slogs mājsaimniecībā;

- mājsaimniecības locekļu izglītības līmenis;

- veselības apstākļi un pieejamība medicīnas pakalpojumiem u.c.

EU-SILC apsekojumu veiks CSP intervētāju dienests. Pirms intervētāja ierašanās izlasē iekļuvušajām mājsaimniecībām tiks nosūtīta vēstule, kurā informēs par apsekojumu, tā mērķiem un plānoto intervijas datumu. Informatīvajā vēstulē būs norādīti tālruņa numuri, zvanot pa kuriem varēs iegūt papildus informāciju. Katrā izlasē iekļuvusī mājsaimniecība gada laikā tiks apmeklēta tikai vienu reizi.

Sakarā ar to, ka apsekojamo mājsaimniecību kopums ir ievērojams, tas sāksies aprīļa sākumā un turpināsies līdz vasaras beigām. Ierodoties mājsaimniecībā, intervētājs uzrādīs dienesta apliecību ar fotogrāfiju un uzdos aptaujas anketā paredzētos jautājumus. Respondentu sniegtās atbildēs uz anketās ietvertajiem jautājumiem intervētāji ievadīs portatīvajā datorā. Atšķirībā no iepriekšējā apsekojuma daļa interviju (tās mājsaimniecības, kuras jau piedalījās iepriekšējā gada apsekojumā) tiks veiktas ar Preiļu Telefoninterviju centra palīdzību.

Ar nolūku samazināt respondentiem uzdodamo jautājumu skaitu un intervijas ilgumu, Centrālā statistikas pārvalde izmantos arī dažādu valsts institūciju rīcībā esošo reģistru datus.

Saskaņā ar Latvijas un ES individuālo datu aizsardzības likumiem respondentu sniegtā informācija netiks publiskota, bet izmantota tikai vispārīgā, apkopotā veidā, kas pilnībā izslēgs iespēju identificēt katra atsevišķi ņemta iedzīvotāja sniegtos datus.

Pētījuma datu analīzi veiks zinātnieki, kā arī valsts institūcijas, lai izstrādātu konkrētus ilgtermiņa pasākumus nabadzības un sociālās atstumtības novēršanai.

______________________
1 Plašāka informācija ir pieejama CSP mājas lapā: skatīt šeit.

Intars Abražuns
Mājsaimniecību budžetu statistikas daļas
vadītāja vietnieks
Tālr. 67366996