Centrālā statistikas pārvalde turpina pētīt Latvijas iedzīvotāju ienākumus un dzīves apstākļus

27.02.2013

Šā gada martā visā Latvijas teritorijā Centrālā statistikas pārvalde (CSP) jau devīto gadu veiks gadskārtējo apsekojumu „Eiropas Savienības statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (saīsināti no angļu valodas – EU-SILC)”. Tas norisināsies no marta līdz jūnijam, un šajā laikā paredzēts apsekot 6.5 tūkstošus mājsaimniecības, individuāli aptaujājot 13 tūkstošus 16 gadus un vecākus iedzīvotājus. Šāds apsekojums regulāri notiek visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izmantojot vienotu apsekojuma metodoloģiju.

Apsekojuma mērķis ir iegūt visaptverošu informāciju par Latvijas iedzīvotāju ienākumiem un dzīves apstākļiem, sociālās atstumtības riskiem ne tikai sabiedrībā kopumā, bet arī tās atsevišķās iedzīvotāju grupās. Izmantojot šā apsekojuma datus, tiek aprēķināti tādi rādītāji, kā nabadzības riska indekss, Džini koeficients, mājsaimniecību rīcībā ienākumu sastāvs un struktūra, izteikta materiālā nenodrošinātība u.c.

Papildus katru gadu apsekojumam tiek pievienoti jautājumi par aktuālām tēmām, kas katru gadu mainās. 2013.gadā tie ir jautājumi par materiālo nenodrošinātību un iedzīvotāju labsajūtu.

Iegūtā informācija tiks izmantota statistiskiem mērķiem kopsavilkuma tabulu veidā. CSP garantē iegūtas informācijas konfidencialitāti.

EU-SILC apsekojumu veiks CSP intervētāji. Tiks izmantoti divi interviju veidi – intervētāji vai nu ieradīsies pie respondentiem viņu dzīves vietā, vai arī intervija tiks veikta pa telefonu. Pirms intervētāja ierašanās jeb telefonintervijas, mājsaimniecībām tiks nosūtīta vēstule, kurā informēs par plānoto intervijas datumu. Informatīvajā vēstulē būs norādīti tālruņa numuri, zvanot pa kuriem varēs iegūt papildus informāciju.

 

Sagatavojusi Ienākumu un dzīves apstākļu statistikas daļa
Viktors Veretjanovs
Tālr. 67366609