Centrālā statistikas pārvalde turpina pētīt Latvijas iedzīvotāju ienākumus un dzīves apstākļus

01.03.2012

Šā gada martā visā Latvijas teritorijā Centrālā statistikas pārvalde (CSP) jau astoto gadu pēc kārtas veiks gadskārtējo apsekojumu „Eiropas Savienības statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (saīsināti no angļu valodas – EU-SILC)”. Tas norisināsies no marta līdz jūnijam un šajā laikā paredzēts apsekot ap 6.5 tūkstošus mājsaimniecības un individuāli aptaujāt ap 13.5 tūkstošus 16 gadu un vecākus mājsaimniecības locekļus. Šāds apsekojums regulāri notiek visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izmantojot vienotu apsekojuma metodoloģiju.

Apsekojuma mērķis ir iegūt visaptverošu informāciju par Latvijas iedzīvotāju ienākumiem un dzīves apstākļiem, sociālās atstumtības riskiem ne tikai sabiedrībā kopumā, bet arī tās atsevišķās, bet pietiekami tipiskās iedzīvotāju grupās. No šī apsekojuma datiem sabiedrība uzzinās par nabadzības risku, sociālo atstumtību, materiālo nenodrošinātību un to izmaiņām.

Papildus šīm jau tradicionālajām tēmām, katru gadu tiek pievienots jautājumu bloks par aktuālām tēmām (moduļiem), kas katru gadu mainās. 2012.gada EU-SILC apsekojuma modulis veltīts detalizētas informācijas iegūšana par mājokļa apstākļiem un tiem apkārt esošo pakalpojumu sfēras piedāvājumu.

EU-SILC apsekojums ir kļuvis par vispāratzītu un pieprasītu starptautiski salīdzināmu datu avotu gan no sociālās politikas veidotāju, gan zinātnieku puses. To zinātnieki plaši izmanto ne tikai situācijas novērtēšanai mājsaimniecībās dotajā brīdī, bet arī situācijas izmaiņu modelēšanai pie dažādiem nosacījumiem nākotnē. EU-SILC apsekojums ir labs datu avots šādas izpētes veikšanai un CSP cer, ka šādu pētījumu skaits pieaugs ne tika ārpus Latvijas, bet arī mūsu valstī.

Ir nepieciešams, lai pēc iespējas lielāks izlasē iekļauto mājsaimniecību skaits piedalītos apsekojumā. Nepiedaloties apsekojumā, konkrētās mājsaimniecības informācija tiek zaudēta un līdz ar to netiek precīzi uztverts arī vidējās Latvijas mājsaimniecības statistiskais portrets.

Iegūtā informācija tiks izmantota statistiskiem mērķiem kopsavilkuma tabulu veidā. CSP garantē iegūtas informācijas konfidencialitāti.

EU-SILC apsekojumu veiks CSP intervētāji. Tiks izmantoti divi interviju veidi – intervētāji vai nu ieradīsies pie respondentiem viņu dzīves vietā, vai arī intervija tiks veikta pa telefonu. Pirms intervētāja ierašanās vai telefonintervijas, mājsaimniecībām tiks nosūtīta vēstule, kurā informēs par plānoto intervijas datumu. Informatīvajā vēstulē būs norādīti tālruņa numuri, zvanot pa kuriem varēs iegūt papildus informāciju.

 

Sagatavojusi Ienākumu un dzīves apstākļu statistikas daļa
Viktors Vertjanovs
Tālr. 67366609