Centrālā statistikas pārvalde turpina pētīt Latvijas iedzīvotāju ienākumus un dzīves apstākļus

29.03.2011

Šā gada marta otrajā pusē visā Latvijas teritorijā Centrālā statistikas pārvalde (CSP) jau septīto reizi pēc kārtas uzsāks apsekojumu „Kopienas statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (saīsināti no angļu valodas – EU-SILC)”. Šis apsekojums regulāri notiek visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izmantojot vienotu apsekojuma metodoloģiju. Apsekojuma mērķis ir iegūt visaptverošu informāciju par Latvijas iedzīvotāju ienākumiem un dzīves apstākļiem, sociālās atstumtības riskiem ne tikai sabiedrībā kopumā, bet arī tās atsevišķās, bet pietiekami tipiskās iedzīvotāju grupās (strādājošie, pensionāri, ģimenes ar un bez bērniem u.tml.).

EU-SILC apsekojums ir kļuvis par vispāratzītu un pieprasītu starptautiski salīdzināmu datu avotu gan no sociālās politikas veidotāju, gan zinātnieku puses. Visplašāk EU-SILC dati ir izskanējuši un tiek izmantoti, runājot par monetāro nabadzību,sociālo atstumtību un materiālo nenodrošinātību. Bez nosauktajām tēmām EU-SILC apsekojums aptver vēl šādas tēmas:

- mājsaimniecības sastāvs un raksturojums;
- mājsaimniecības ienākumi;
- mājokļa apstākļi;
- mājsaimniecības locekļu izglītības līmenis;
- mājsaimniecības locekļu nodarbinātība;
- mājsaimniecības locekļu veselības stāvoklis un pieejamība medicīnas pakalpojumiem u.c.

Lai apsekojuma dati būtu precīzāki, ir nepieciešams, lai pēc iespējas lielāks izlasē iekļauto mājsaimniecību skaits piedalītos apsekojumā. Nepiedaloties apsekojumā, konkrētās mājsaimniecības informācija tiek zaudēta un līdz ar to netiek precīzi uztverts arī vidējās Latvijas mājsaimniecības statistiskais portrets.

EU-SILC apsekojumu veiks CSP intervētāji. Tiks izmantoti divi interviju veidi – intervētāji vai nu ieradīsies pie respondentiem viņu dzīves vietā, vai arī intervija tiks veikta pa telefonu. Pirms intervētāja ierašanās vai telefonintervijas, mājsaimniecībām tiks nosūtīta vēstule, kurā informēs par plānoto intervijas datumu. Informatīvajā vēstulē būs norādīti tālruņa numuri, zvanot pa kuriem varēs iegūt papildus informāciju.

 

Sagatavojusi Ienākumu un dzīves apstākļu statistikas daļa
Intars Abražuns
Tālr. 67366996