Centrālā statistikas pārvalde sveic Jēkabpili pilsētas svētkos

07.08.2015

Sveicot jēkabpiliešus pilsētas svētkos, Centrālā statistikas pārvalde (CSP) sagatavojusi pilsētas raksturojumu skaitļos.

Jēkabpilī 2015. gada sākumā dzīvoja 23 019  pastāvīgie iedzīvotāji. Iedzīvotāju skaitam Latvijā samazinoties, nedaudz sarucis arī Jēkabpils pastāvīgo iedzīvotāju skaits – par 250 iedzīvotājiem salīdzinājumā ar 2014. gada sākumu. Pēdējo desmit gadu laikā iedzīvotāju skaits Jēkabpilī samazinājies par 3,7 tūkstošiem iedzīvotāju (2005. gadā – 26 703).

2014. gadā Jēkabpilī piedzima 216  mazuļi, no tiem 108 zēni un 108 meitenes. Salīdzinājumā ar 2013. gadu jaundzimušo skaits ir pieaudzis par 34 bērniem. Mātes vidējais vecums, piedzimstot pirmajam bērnam, bija 25,6 gadi, kas ir zemākais rādītājs starp republikas nozīmes pilsētām. Salīdzinājumam Latvijas vidējais rādītājs ir 27,2 gadi.

Strādājošo vidējā mēneša darba samaksa pēc nodokļu nomaksas 2014. gadā bija 478  eiro. Vidējā mēneša darba samaksa salīdzinājumā ar 2013. gadu ir samazinājusies par 5 eiro. Piecu gadu laikā darba samaksa ir palielinājusies par 68 eiro (2009. gadā – 410 eiro).

Jēkabpilī 73% iedzīvotāju dzīvo daudzdzīvokļu mājās, savukārt 24% – individuālajās mājās. 1946. – 1990. gadā būvētās mājās dzīvo 86% jēkabpiliešu, pirmskara Latvijas laikā un senāk būvētās mājās – 10%, un pēc 1990. gada būvētās mājās – 4%. Apdzīvotie mājokļi Jēkabpilī ir vidēji 41  gadu veci, un to vidējā platība ir 58 kvadrātmetri.

Režģa kartes par mājokļu vecumu Jēkabpilī un citiem rādītājiem atbilstoši 2011. gada tautas skaitīšanas rezultātiem pieejamas CSP vietnē sadaļā „Kartes un telpiskie dati”.

 

Papildu informācija:
Informācijas, izdevniecības un poligrāfijas departaments
Beate Danusēviča
Tālr.: 67366924
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv