Centrālā statistikas pārvalde sveic Daugavpili 740 gadu jubilejā

05.06.2015

Daugavpils ir otra lielākā pilsēta Latvijā – 2015. gada sākumā tajā dzīvoja 86 435 iedzīvotāji, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Iedzīvotāju skaitam Latvijā samazinoties, nedaudz sarucis arī Daugavpils pastāvīgo iedzīvotāju skaits – par 968 iedzīvotājiem salīdzinājumā ar 2014. gada sākumu. Pēdējo 10 gadu laikā iedzīvotāju skaits Daugavpilī samazinājies par 20,8 tūkstošiem iedzīvotāju (107 269 iedzīvotāji 2005. gadā).

Sveicot Daugavpili 740 gadu jubilejā, Centrālā statistikas pārvalde ir apkopojusi pilsētu raksturojošos rādītājus un sagatavojusi režģa kartes.

Saskaņā ar 2011. gada tautas skaitīšanas datiem, vidējais pastāvīgo iedzīvotāju blīvums Daugavpilī ir 1300 cilvēku uz vienu kvadrātkilometru.

2014. gadā no visām republikas nozīmes pilsētām Daugavpilī bija vislielākais reģistrēto laulību skaits – 7,2 laulības uz 1 000 iedzīvotājiem. Pērn Daugavpilī reģistrētas 628 laulības (par 35 laulībām vairāk nekā 2013. gadā), kas ir lielākais noslēgto laulību skaits pēdējo piecu gadu laikā.

2014. gadā Daugavpilī dzimuši 787 mazuļi, no tiem 410 zēni un 377 meitenes.

Daugavpilī strādājošo mēneša vidējā darba samaksa 2014. gadā bija 410 eiro pēc nodokļu nomaksas, kas ir par 22 eiro vairāk salīdzinājumā ar 2013. gadu. Desmit gadu laikā daugavpiliešu mēneša vidējā darba samaksa ir palielinājusies par 230 eiro (180 eiro – 2004. gadā).

Daugavpilī 79% iedzīvotāju dzīvo daudzdzīvokļu mājās, savukārt 13% – individuālajās mājās. Pirmskara Latvijas laikā un senāk būvētās mājās dzīvo 8% daugavpiliešu, 1945. – 1990. gadā būvētās mājās – 85% un pēc 1990. gada būvētās mājās – 7%. Apdzīvotie mājokļi ir vidēji 41 gadu veci un to vidējā platība ir 53 kvadrātmetri.

Iedzīvotāju blīvuma un mājās pārsvarā lietotās valodas režģa kartes ar šūnas izmēru 100x100 m pieejamas CSP vietnē sadaļā „Kartes un telpiskie dati”.


Papildu informācija:
Informācijas, izdevniecības un poligrāfijas departaments
Kristīne Romanovska
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr. 67366924, 27880666